Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Amning - valg af antibiotika

Revideret: 24.08.2020

Præparatvalg ved systemisk behandling af ammende 

 

Præparat  

Amning  

Phenoxymethylpenicillin 

+  

Benzylpenicillin 

Amoxicillin 

Pivampicillin 

Pivmecillinam 

Cloxacillin 

Flucloxacillin 

Amoxicillin & clavulansyre 

Piperacillin & tazobactam 

Cefalosporiner 

Carbapenemer 

Trimethoprim 

Sulfamethizol 

Sulfamethoxazol & trimethoprim 

Erythromycin 

Clarithromycin 

Roxithromycin 

Azithromycin 

Clindamycin 

Gentamicin 

Ciprofloxacin 

Moxifloxacin 

Vancomycin 

Teicoplanin 

Linezolid 

Tedizolid 

Metronidazol 

Tetracyclin 

Doxycyclin 

Lymecyclin 

Tigecyclin 

Rifampicin 

Rifabutin 

Fusidin 

Nitrofurantoin 

Fosfomycin 

Colistimethatnatrium 

Fluconazol 

Itraconazol 

Voriconazol 

Isavuconazol 

Posaconazol 

Caspofungin 

Anidulafungin 

Micafungin 

Amphotericin B 

Flucytosin

+ Kan om nødvendigt anvendes
- Må ikke anvendes
? Kan muligvis anvendes, se præparatteksten  

* Ikke markedsført, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

 

Gå til toppen af siden...