Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Candida vaginitis

Revideret: 10.07.2020

Behandling

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Clotrimazol vagitorier 500 mg som engangsdosis 

eller 

Fluconazol 150 mg p.o. som engangsdosis. 

 

Mikriobiologi  

 

Candida, og langt hyppigst Candida albicans. 

 

Kommentarer  

 

Topikal behandling bør vælges, når det er muligt for at mindske risiko for selektion/resistens af gær i normalfloraen andre steder i kroppen. 

 

Direkte mikroskopi (fx wet smear) eller slimhindeskrab til PAS-farvning eventuelt i kombination med dyrkning, anbefales før initiering af systemisk behandling. 

 

Symptomerne på vaginal candidiasis er uspecifikke. Mange infektiøse og ikke-infektiøse faktorer kan fremkalde identiske symptomer. 

 

Positiv diagnostik bør sammenholdes med det kliniske billede, da Candida er en del af normalfloraen hos > 20% af kvinder i den fertile alder. 

 

Dyrkning og resistensbestemmelse anbefales ved manglende behandlingsrespons. 

 

Ved recidiverende Candida-vaginitis kan længerevarende forebyggende behandling forsøges med: 

Fluconazol 150 mg p.o. givet med 1-4 ugers interval i højst 6 mdr. 

 

 

Gå til toppen af siden...