Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Erysipelas

Revideret: 31.08.2023

Behandling i almen praksis

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Roxithromycin 150 mg p.o. x 2 i 7 dage ved tilfredsstillende klinisk effekt.
 • Børn
  Clarithromycin* 15 mg/kg p.o. fordelt på 2 doser i 7 dage.

 

* Clarithromycin har en række kontraindikationer og klinisk betydende interaktioner. Se omtalen under de enkelte præparater. 

 

Mikrobiologi  

 

Hæmolytiske streptokokker sædvanligvis af gruppe A, men gruppe C eller G ses også. 

 

Kommentarer  

 

Svigt af behandling kan skyldes samtidig infektion med/forekomst af Staphylococcus aureus. I så fald kan behandlingen kombineres med dicloxacillin (dosis se under Impetigo). 

 

 

Behandling på sygehus

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 

Børn 

 • Benzylpenicillin
  120 mg (0,2 mill. IE)/kg i.v. fordelt på 4 doser.
  evt. i kombination med
  Cloxacillin
  50 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser.
  Antibiotika (i.v. + p.o.) i 10-14 dage.

 

Ved penicillinallergi 

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.  

Mikrobiologi  

 

Hæmolytiske streptokokker sædvanligvis af gruppe A, men gruppe C eller G ses også. 

 

Kommentar  

 

Svigt af behandling kan skyldes samtidig infektion med/forekomst af Staphylococcus aureus. I så fald kan behandlingen kombineres med Dicloxacillin

 

 

Gå til toppen af siden...