Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom

Revideret: 31.08.2023

Behandling i almen praksis

 

Anbefalet behandling  

 

Ved akut indsættende eksacerbation karakteriseret ved

  1. øget dyspnø
  2. øget ekspektorat
  3. tiltagende purulens af sputum.

Voksne 

 

Ved penicillinallergi 

Voksne 

  • Doxycyclin
    200 mg p.o. efterfulgt af 100 mg p.o. x 2 i 5 døgn.

 

Mikrobiologi  

 

 

Kommentarer  

 

Der er indikation for antibiotisk behandling, hvis patienten både har øget dyspnø og øget mængde ekspektorat, som er blevet purulent (gullig eller grønlig). Høj temperatur, CRP over 40 og almen påvirkning taler også for, at antibiotika kan have effekt.  

 

Behandling på sygehus

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Ved manglende effekt efter 48 timer skiftes til: 

  • Amoxicillin/clavulansyre
    1.000/200 mg i.v. x 3 i 5-7 dage

Behandling justeres i henhold til svar på dyrkning og resistensundersøgelse af betydende bakteriefund i luftvejssekret. 

 

Ved penicillinallergi 

Voksne 

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Ved cefalosporinallergi/tidligere anafylaktisk reaktion på penicillin 

Voksne 

 

Mikrobiologi  

 

 

Kommentar  

 

Der er indikation for antibiotisk behandling, hvis patienten både har øget dyspnø og øget mængde ekspektorat, som er blevet purulent (gullig eller grønlig). Høj temperatur, CRP over 40 og almen påvirkning taler også for, at antibiotika kan have effekt. 

 

 

Referencer

5157. RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Baggrundsnotat for hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika ved nedre luftvejsinfektioner i almen praksis og på hospital. 2016; 1.1, https://rads.dk/media/4094/antibiotika-bgn-11-259761.pdf (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 
Gå til toppen af siden...