Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Bidsår

Revideret: 22.02.2022

Behandling

 

Anbefalet behandling  

 

Ved dybe bidsår 

 

Profylaktisk behandling igangsættes inden for de første 8 timer 

Voksne 

Såret rengøres omhyggeligt.  

Sårrevision ofte nødvendigt. 

 

Børn 

Såret rengøres omhyggeligt.
Sårrevision ofte nødvendigt.  

 

Ved penicillinallergi 

Voksne 

Børn 

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Ved etableret infektion 

Voksne 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

Voksne 

Børn 

  • Ceftriaxon**
    100 mg/kg/døgn fordelt på 1 dosis i 10 dage
  • Ved menneskebid tillægges
    Metronidazol
    30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 10 dage.

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.  

 

Mikrobiologi  

 

Dyrebid:
Pasteurella arter
Capnocytophaga canimorsus
 

Hæmolytiske streptokokker. 

 

Menneskebid: 

Hæmolytiske streptokokker 

Eikenella corrodens 

Staphylococucus aureus 

 

Kommentarer  

 

  • Hvor det er muligt, bør dyrkning (podning eller endnu bedre biopsi) foretages.
  • Dækkende tetanusvaccination bør sikres.

 

 

Gå til toppen af siden...