Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Akut ukompliceret cystitis

Revideret: 31.08.2023

Behandling

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 

Ved allergi over for ovennævnte stoffer 

Voksne 

Sulfamethizol kan benyttes efter forudgående resistensbestemmelse. 

 

Mikrobiologi  

 

E. coli , Staphylococcus saprophyticus

 

Kommentar  

 

  • Ved ukompliceret cystitis forstås cystitis hos raske voksne ikke-gravide kvinder uden urinvejsabnormaliteter, og som ikke har recidiverende urinvejsinfektion.
  • Nitrofurantoin bør ikke anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion.

 

 

Referencer

5617. Holm A, Dalmose AL, Hansen BLet al. FAQta-ark om urinvejsinfektioner i almen praksis. dsam. 2020, https://vejledninger.dsam.dk/fakta/uvi/?mode=visKapitel&cid=1367 (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5158. Medicinrådet. Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende urinvejsinfektioner. 2019; 1.0, https://medicinraadet.dk/media/lhfmpyhj/baggrund-for-medicinraadets-behandlingsvejledning-vedr-urinvejsinfektioner-vers-10_adlegacy.pdf (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 
Gå til toppen af siden...