Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Invasiv aspergillose

Revideret: 20.10.2021

Behandling

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

  • Voriconazol 6 mg/kg i.v./p.o. hver 12. time 1. døgn
    herefter
  • vedligeholdelsesdosis Voriconazol 4 mg/kg i.v./p.o. hver 12. time.

 

Mikrobiologi  

 

Aspergillus. 

 

Kommentarer  

 

Serumkoncentrationen af voriconazol og posaconazol bør monitoreres fra ca. 5 dage efter påbegyndt behandling og 1-2 gange ugentligt, indtil relevant niveau og steady state er nået samt ved ændring af forhold, der kan have indflydelse på serumniveauet.  

 

Ved voriconazol intolerans, utilstrækkelig effekt eller insufficient voriconazol serumniveau:  

Resistensundersøgelse bør foretages. 

 

Anbefalede serum mål-værdier 

Azol 

Profylakse 

Målrettet behandling 

Voriconazol (dalværdi) 

Erfaring savnes 

1-5,5 mikrogram/ml 

Posaconazol (dalværdi) 

≥ 0,7 

≥ 1,0 mikrogram/ml 

Itraconazol (dalværdi) 

≥ 0,5 

≥ 1,0 mikrogram/ml 

Isavuconazol* 

2-10 mikrogram/ml 

* Begrænsede data 

 

 

 

Gå til toppen af siden...