Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi

Revideret: 30.08.2023

Behandling

Antibiotika administreres intravenøst. Hvis POET (Partial Oral Endocarditis Treatment)-kriterierne er opfyldte kan skift til orale antibiotika overvejes i henhold til kriterier defineret af Dansk Cardiologisk Selskab

 

Streptokokker og relaterede slægter, penicillinfølsomme  

(MIC ≤ 0,125 mg/l)  

 

 • Voksne
  Benzylpenicillin
  3 g (5 mill. IE) i.v. x 4 i 4 uger. Dog 6 uger ved klapprotese.

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon*
  2 g i.v. x 1 i 4 uger. Dog 6 uger ved klapprotese.

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Streptokokker og relaterede slægter, penicilllin-intermediær følsomme  

(MIC 0,125 mg/l og ≤ 2 mg/l)  

 

 • Voksne
  Benzylpenicillin
  3 g (5 mill. IE) i.v. x 4 i 4 uger. Dog 6 uger ved klapprotese.
  i kombination med
  Gentamicin
  3 mg/kg i.v. x 1 i 2 uger.

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon*
  2 g i.v. x 1 i 4 uger. Dog 6 uger ved klapprotese.
  i kombination med
  Gentamicin 3 mg/kg i.v. x 1 i 2 uger.

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Enterokokker, streptokokker og relaterede slægter,  

nedsat penicillinfølsomhed (MIC > 2 mg/l)  

 

 • Voksne
  Ampicillin**
  3 g i.v. x 4 i 4-6 uger. Dog 6 uger ved klapprotese.
  i kombination med
  Gentamicin
  3 mg/kg i.v. x 1 i 2 uger.

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Vancomycin
  1 g i.v. x 2 (15 mg/kg i.v. x 2) i 6 uger
  i kombination med
  Gentamicin
  3 mg/kg i.v. x 1 i 2 uger.

 

Staphylococcus aureus  

 

Penicillinfølsom 

 • Voksne
  Benzylpenicillin
  3 g (5 mill. IE) i.v. x 4 i 4-6 uger.
 • Ved klapprotese endocarditis
  i kombination med

  Rifampicin
  600 mg p.o. x 2 i 6 uger med begge antibiotika.

 

Ved penicillinresistens 

 • Voksne
  Cloxacillin
  2-3 g i.v. x 4 i 4-6 uger. Høj dosering anbefales til især yngre voksne.
 • Ved klapprotese endocarditis
  i kombination med

  Rifampicin
  600 mg p.o. x 2 i 6 uger med begge antibiotika.

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Vancomycin
  1 g i.v. x 2 (15 mg/kg/dosis i.v. x 2) i 4-6 uger.
 • Ved klapprotese endocarditis
  i kombination med

  Rifampicin
  600 mg p.o. x 2 i 6 uger med begge antibiotika.

Dyrkningsnegativ  

 

 • Voksne
  Ampicillin
  3 g i.v. x 4 i 4 uger
  i kombination med
  Cloxacillin
  2-3 g i.v. x 4 i 4 uger. Høj dosering anbefales til især yngre voksne.
  i kombination med
  Gentamicin
  3 mg/kg i.v. x 1 i 2 uger.

 

Ved klapprotese endocarditis 

 • Voksne
  Vancomycin
  1 g i.v. x 2 (15 mg/kg i.v. x 2) i 6 uger
  i kombination med
  Gentamicin
  3 mg/kg i.v. x 1 i 2 uger
  i kombination med
  Rifampicin
  600 mg p.o x 2 i 6 uger.

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Vancomycin
  1 g i.v. x 2 (15 mg/kg i.v. x 2) i 4 uger (6 uger ved klapprotese)
  i kombination med
  Gentamicin
  3 mg/kg i.v. x 1 i 2 uger.
 • Ved klapprotese endocarditis
  i kombination med
  Rifampicin
  600 mg p.o. x 2 i 6 uger.

 

Kommentar  

 

 • ** Ved Penicillin MIC ≤ 8 mikrogram/ml kan anvendes Benzylpenicillin. Der findes dog ikke kliniske studier med test af dette behandlingsregime.
 • Ved Penicillin eller Ampicillin MIC >8 mikrogram/ml, da Vancomycin plus Gentamicin.

 

Børn 

Centraliseret specialistopgave. 

 

Opfølgende oral antibiotisk behandling af endocarditis efter kriterier defineret af Dansk Cardiologisk Selskab 

Organisme  

Antbiotika  

Stafylokokker - penicillinfølsomme 

Amoxicillin 1 g p.o. x 4 

i kombination med
Rifampicin 600 mg p.o. x 2 eller 

Fusidin 750 mg p.o. x 2. 

Stafylokokker - penicillinresistente 

Dicloxacillin 1 g p.o. x 4 

i kombination med
Rifampicin 600 mg p.o. x 2 eller 

Fusidin 750 mg p.o. x 2. 

Streptokokker (med penicillin MIC ≤ 1 mg/l)* 

Amoxicillin 1 g p.o. x 4 

i kombination med
Rifampicin 600 mg p.o. x 2 eller 

Moxifloxacin 400 mg p.o. x 1. 

E. faecalis** 

Amoxicillin 1 g p.o. x 4 

i kombination med
Moxifloxacin 400 mg p.o x 1 eller 

Linezolid 600 mg p.o x 2. 

Andre regimer kan foreslås i udvalgte tilfælde, men dette bør altid aftales med den klinisk mikrobiologiske afdeling efter resistensbestemmelse. 

* Der anvendes EUCAST-grænseværdier (breakpoints). For de non-hæmolytiske streptokokker anvendes EUCAST pneumokok breakpoints for moxifloxacin og rifampicin. 

** Der er ikke defineret noget EUCAST breakpoint for E. faecalis og moxifloxacin. Der anvendes S: MIC ≤ 0.5 mg/l. 

Det er op til den enkelte klinisk mikrobiologiske afdeling, hvilken metode man anvender til resistensbestemmelse af de enkelte antibiotika. 

 

Referencer

4728. Moser C, Fosbøl EL, Rosenvinge F et al. Infektiøs endocarditis. Dansk Cardiologisk Selskab. 2021, https://nbv.cardio.dk/endokarditis (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...