Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Akut pyelonefritis/urosepsis

Revideret: 02.06.2022

Behandling på sygehus

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 • Mecillinam
  1 g i.v. x 3
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1. Gentamicin bør gives i maksimalt 3 døgn.
  Antibiotika* (i.v. + p.o.) i 7 døgn ved fortsat tilfredsstillende bedring.

 

Børn 

 • Ampicillin
  100 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser.
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1. Gentamicin bør gives i maksimalt 3 døgn.

 

I nogle tilfælde i hospitalsregi: 

Amoxicillin/ Clavulansyre 50 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser 

eller 

Pivmecillinam 20 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser. 

 

Alternativt til mecillinam kan anvendes: 

Voksne 

 • Ampicillin
  2 g i.v. x 4
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1. Gentamicin bør gives i maksimalt 3 døgn.
  Antibiotika* (i.v. + p.o.) i 7 døgn ved fortsat tilfredsstillende bedring.
  eller
  Piperacillin/ Tazobactam
  4 g/0,5 g i.v. x 3-4.
  Antibiotika* (i.v. + p.o.) i 7 døgn ved fortsat tilfredsstillende bedring.

 

Ved penicillinallergi  

Voksne 

 • Cefuroxim**
  1,5 g i.v. x 3
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1. Gentamicin bør gives i maksimalt 3 døgn.
  Antibiotika* (i.v. + p.o.) i 7 døgn ved fortsat tilfredsstillende bedring.

 

Ved penicillinallergi 

Børn 

 • Cefuroxim**
  100 mg/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1. Gentamicin bør gives i maksimalt 3 døgn.
  Antibiotika* (i.v. + p.o.) i 10 døgn ved fortsat tilfredsstillende bedring.

* Se kommentarer 

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Mikrobiologi  

 

E. coli 

Klebsiella spp. og andre enterobakterier. 

 

Kommentarer  

* Så snart der foreligger mikrobiologi, bør behandlingen justeres og indsnævres i overensstemmelse hermed. 

 

Referencer

5158. Medicinrådet. Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende urinvejsinfektioner. 2019; 1.0, https://medicinraadet.dk/media/lhfmpyhj/baggrund-for-medicinraadets-behandlingsvejledning-vedr-urinvejsinfektioner-vers-10_adlegacy.pdf (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...