Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Kompliceret cystitis

Revideret: 27.09.2019

Behandling

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

Voksne 

  • Ciprofloxacin
    500 mg p.o. x 2 i 5 dage. Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer kræver anvendelse af quinoloner på denne indikation forudgående resistensbestemmelse.

 

Mikrobiologi  

 

E. coli 

Staphylococcus saprophyticus 

Enterococcus faecalis 

Klebsiella-arter og andre enterobakterier. 

 

Kommentarer  

 

  • Urinvejsinfektion hos børn, mænd og gravide samt recidiverende infektioner hos kvinder opfattes altid som komplicerede.
  • Børn < 2 år med urinvejsinfektion behandles i hospitalsregi.
  • Der bør altid udføres dyrknings- og resistensbestemmelse.
  • Asymptomatisk bakteriuri (ASB) hos ikke-gravide behandles ikke med antibiotika.
  • ASB er hyppig hos ældre. ASB-prævalens i procent af befolkningsgruppe: Ældre > 65 år i eget hjem: 2-50%; Ældre > 65 år på plejehjem: 14-75%; Kateteriserede patienter: 9-100%.

 

 

Gå til toppen af siden...