Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)

Revideret: 21.02.2022

Quick SOFA/qSOFA 

Til hurtig identifikation af patienter i særlig risiko for kompliceret forløb i forbindelse med en infektion kan anvendes bedside-testen qSOFA score (quick SOFA score).  

qSOFA ≥ 2 understøtter mistanken om sepsis.  

qSOFA (Quick SOFA)  

Point  

Respirationsfrekvens ≥ 22 

Ændret bevidsthedsniveau  

(Glasgow Coma Scale ≤ 14) 

Systolisk blodtryk ≤ 100 mmHg 

For hvert parameter gives 0 point (ikke tilstede) eller 1 point (tilstede) (dvs. en samlet score på 0-3).  

 

SOFA-score til at bedømme og beskrive organpåvirkning ved sepsis 

SOFA -score  

0 point  

1 point  

2 point  

3 point  

4 point  

CNS 

Glasgow Coma Scale 

15 

13-14 

10-12 

6-9 

< 6 

Respiration 

PaO2 (kPa) over 10,6 på atm. luft eller PaO2 mmHg/FiO2 mindst 400 

PaO2 (kPa) 8,0-10,6 på atm. luft eller PaO2 mmHg/FiO2 301-400 

PaO2 (kPa) under 8,0 på atm. luft eller PaO2 mmHg/FiO2 201-300 

PaO2 mmHg/FiO2 101-200 og mekanisk ventilation 

PaO2 mmHg/FiO2 under 101 og mekanisk ventilation 

Kredsløb 

Systolisk BT over 100 eller MAP mindst 70 

Systolisk BT højest 100 eller MAP under 70 

Dopamin 0-5 mikrog/kg/min. eller Doputamin uanset dosis 

Dopamin 5,1-14,9 mikrog/kg/min eller Noradrenalin/Adrenalin 0 - 0,1 mikrog/kg/min. 

Dopamin over 15 mikrog/kg/min eller Noradrenalin/Adrenalin over 0,1 mikrog/kg/min. 

Lever
Bilirubiner (mikromol/l) 

< 20 

20-32 

33-101 

102-204 

> 204 

Nyrer
Kreatinin (mikromol/l) 

< 110 

110-170 

171-299 

300-440 

> 440 

Hæmostase
Trombocytter (mia./l) 

≥ 150 

< 150 

< 100 

< 50 

< 20 

* Beregnet ud fra atmosfærisk luft. Ved O2-tilskud på over 2 l/min og sO2 under 95 % scorer patienten 2 point for respiration. 

SOFA-scoren udregnes som summen af point givet for 6 forskellige mål for organpåvirkning. SOFA-score kan derfor være 0-24 point.  

En stigning i SOFA-score på ≥ 2 fra baseline (hos sædvanligvis raske 0) understøtter mistanken om sepsis.  

Gå til toppen af siden...