Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Meningitis (akut bakteriel)

Revideret: 30.08.2023

Behandling før indlæggelse

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Alternativt gives i.m. efter opløsning i 10 ml lidocainhydrochlorid (10 mg/ml) injektionsvæske. Lidocainhydroclorid må ikke gives i.v. 

 

Børn 

 • Benzylpenicillin
  3 g (5 mill. IE) i.v. opløses i 10 ml sterilt vand.
  Udtag mængde svarende til dosis:
  • Børn 10-14 år. 4 mill. IE (2,4 g) (8 ml opløsning)
  • Børn 1-9 år. 2 mill. IE (1,2 g) (4 ml opløsning)
  • Børn < 1 år. 1 mill. IE (0,6 g) (2 ml opløsning)

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon*
  2 g i.v. opløst i 20 ml sterilt vand.

Alternativt gives i.m. (1 g opløses i 3,5 ml lidocainhydrochlorid injektionsvæske (10 mg/ml), og der injiceres 1 g i hver side, fx lårets yderside. Lidocainhydroclorid må ikke gives i.v. 

 

 • Børn > 4 uger
  Ceftriaxon*
  50 mg/kg i.v. 2 g opløses i 20 ml sterilt vand. Udtag mængde svarende til dosis.
 • Børn < 4 uger
  Cefotaxim*
  50 mg/kg i.v./i.m./i.o.
  (hvis cefotaxim ikke er tilgængeligt, gives Ceftriaxon* 50 mg/kg .i.v./i.m./i.o.)

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Mikrobiologi  

 

Hyppigst meningokokker og pneumokokker. 

 

 

Behandling på sygehus ved ukendt bakteriologisk ætiologi

 

Anbefalet behandling før mikrobiologisk diagnose  

 

Voksne 

 • Dexamethason
  10 mg i.v. x 4
  efterfulgt af
  Ceftriaxon
  4 g i.v. x 1
  i kombination med
  Benzylpenicillin*
  1,8 g (3 mill. IE) i.v. x 6.

  * Penicillin kan udelades hos patienter < 50 år og uden risikofaktorer for Listeria monocytogenes i form af immunosuppressiv behandling, diabetes, cancer eller graviditet.

 

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Ceftriaxon
  100 mg/kg i.v. x 1
  Ved immunosuppresiv behandling, immunkompromiterende sygdom eller konkret mistanke om Listeria-infektion tillægges
  Ampicillin
  400 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser.
 • Børn < 4 uger
  Cefotaxim
  150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser
  i kombination med
  Ampicillin
  300 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser
  og
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1 i 3 dage.

 

Ved penicillinallergi 

 

Mikrobiologi  

 

Kommentarer  

 

 • Voksne: Dexamethason i fire døgn påbegyndes samtidig med antibiotisk behandling hos alle patienter med formodet/verificeret akut bakteriel meningitis
  Børn: Dexamethason gives kun til børn > 3 måneder og spinalvæske: 1) skyet eller 2) celletal > 1.000 mill./l, eller 3) protein > 1 g/l og pleocytose og/eller 4) bakterier ved akut mikroskopi.
 • Dexamethason skal ikke gives i tilfælde, hvor adækvat antibiotisk behandling i meningitisdoser allerede har været givet i 4 timer.
 • Steroidbehandling må ikke forsinke antibiotikabehandling.
 • Dexamethason er det eneste steroid, hvor der foreligger evidens for effekt af behandling.
 • Det antages, at andre steroider, fx Methylprednisolonsuccinat 40 mg i.v. x 4, i ækvivalent dosering (voksne), vil have samme effekt og bruges, indtil Dexamethason kan skaffes.
 • Steroid kan seponeres, hvis patienten ikke diagnosticeres med akut bakteriel meningitis, eller hvis de påviste bakterier er andre end pneumokokker eller Haemophilus influenzae type B.
 • Behandlingsvarighed med steroid: 4 dage.
 • Hvis patienten har akut purulent meningitis, men det ikke lykkes at påvise ætiologi (fx som følge af forudgående antibiotikabehandling), behandles med Ceftriaxon i 10 dage (børn < 3 måneder i 14 dage), hvorimod penicillin kan seponeres efter de første 2 dage ved ingen vækst i bloddyrkning.
 • I en akut situation med usikkerhed om penicillinallergi er behandling med 3. generations cefalosporiner (fx ceftriaxon og ceftazidim) ikke kontraindiceret, da den terapeutiske gevinst, i forhold til alternative regimer uden β-laktamantibiotika, overstiger risikoen for anafylaksi. Dette gælder også i tilfælde af IgE-medieret allergi.

 

 

Behandling på sygehus ved kendt bakteriologisk ætiologi

 

Meningokokker  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon* 4 g i.v. x 1 i 7 dage.
 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon*
   100 mg/kg i.v. x 1 i 7 dage.
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim*
   150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser i 7 dage.

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Pneumokokker  

 

Voksne 

 

Børn 

 • Benzylpenicillin
  240 mg (0,4 mill. IE)/kg/dosis i.v. fordelt på 4 doser i 14 dage.

 

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon**
  4 g i.v. x 1 i 10*(-14) dage.
  * Se kommentarer.
 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon**
   100 mg/kg i.v. x 1 i 14 dage.
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim**
   150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser.

**Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Kommentarer  

* Behandling i 10 dage alene til ukomplicerede tilfælde med fuld restitution under indlæggelsen og hos patienter, som ikke har haft behov for behandling i respirator.  

 

Listeria monocytogenes  

 

Voksne 

 

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Ampicillin
  400 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser i 21 dage
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1. Behandlingsvarighed med gentamicin er individuel. Serum-gentamicin efter 3 døgn og evt. efter konference med klinisk mikrobiolog.
 • Børn < 4 uger
  Ampicillin
  300 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser i 21 dage
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. hver 36. time for børn < 7 døgn. For børn > 7 døgn hver x 24. time. Behandlingsvarighed med gentamicin er individuel og evt. efter konference med klinisk mikrobiolog.

 

Ved penicillinallergi 

 • Børn
  Meropenem
  120 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser i 21 dage.

 

 

Haemophilus influenzae  

 

Voksne 

 

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Ceftriaxon
  100 mg/kg i.v. x 1 i 10 dage.
 • Børn < 4 uger
  Cefotaxim
  150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser i 10 dage.

 

Kommentarer  

* Behandling i 7 dage alene til ukomplicerede tilfælde med fuld restitution under indlæggelsen og hos patienter, som ikke har haft behov for behandling i respirator. 

Staphylococcus aureus  

 

Penicillinfølsom 

 

 • Børn
  Benzylpenicillin
  240 mg (0,4 mill. IE)/kg/dosis i.v. fordelt på 4 doser i min. 14 dage.

 

Penicillinresistens 

 • Voksne
  Cefuroxim
  3 g i.v. x 3 i min. 14 dage.

 

 • Børn
  Cefuroxim
  200 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser i min. 14 dage.

 

Ved cefalosporinallergi/anafylaksi mod penicillin og ved MRSA 

 • Voksne
  Vancomycin
  20 mg/kg i.v. x 2.
  Evt. i kombination
  Rifampicin
  600 mg p.o. x 2.
  Begge antibiotika i min. 14 dage.

 

 • Børn > 1 måned
  Vancomycin
  60 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser.

Hæmolytiske streptokokker, Gr. B  

 

Voksne  

 

Børn 

 • Benzylpenicillin
  240 mg (0,4 mill. IE)/kg i.v. fordelt på 4 doser i 14*-21 dage.
  Evt. i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1 i første 3 dage.

 

Ved penicillinallergi 

 

 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon**
   100 mg/kg i.v. x 1 i 14*-21 dage.
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim**
   150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser i 14*-21 dage.

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

Kommentarer  

Supplement med gentamicin ved Gr B hæmolytiske streptokokker ved klinisk svære tilfælde. 

 

* Behandling i 14 dage alene til ukomplicerede tilfælde.  

 

E. coli  

 

Voksne 

 

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Ceftriaxon
  100 mg/kg i.v. x 1 i 21 dage efter steril spinalvæske ved re-lumbalpunktur.
 • Børn < 4 uger
  Cefotaxim
  150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser i 21 dage efter steril spinalvæske ved re-lumbalpunktur.

 

Ved cefalosporinresistens 

 • Børn > 1 uge
  Meropenem
  120 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser i 21 dage efter steril spinalvæske ved re-lumbalpunktur.

 

Referencer

4727. Lebech A, Hansen BR, Brandt B et al. Rekommandationer for initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne. Dansk Selskab for Infektionsmedicin. 2018, http://www.infmed.dk/download?UID=a8411b2b8889c58e5701f976002eacd40b747603 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...