Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Non-gonoroisk urethritis/cervicitis

Revideret: 22.02.2022

Behandling

 

Anbefalet behandling  

 

Infektion med Chlamydia trachomatis 

Voksne 

 

Infektion med Mycoplasma genitalium 

Skal behandles med større dosis og i længere tid, fx: 

Voksne 

 

Mikrobiologi  

 

Chlamydia trachomatis 

Mycoplasma genitalium 

 

Kommentarer  

 

Husk partnerbehandling. 

 

Standardbehandling af M. genitalium-infektion er som anført. Imidlertid er ca. 50 % af M. genitalium-infektioner i Danmark forårsaget af resistente bakteriestammer. Påvisning af M. genitalium bør derfor altid følges af undersøgelse for resistensmutationer med molekylærbiologiske metoder. Hvis resistens påvises, gives moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dage. Behandlingskontrol efter 3-4 uger, da der kan udvikles resistens under behandlingen. 

 

 

Referencer

3115. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner. 2015, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/9881BB0E837B41DAAE0954A1A8D798B9.ashx (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

5620. Jørgensen KM, Larsen HK. Seksuelt overførte infektioner - udredning og behandling. Rationel Farmakoterapi. 2015, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/rationel-farmakoterapi-5-2017/seksuelt-overfoerte-infektioner---udredning-og-behandling (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...