Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Neuroborreliose

Revideret: 30.08.2023

Behandling

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 • Doxycyclin
  200 mg p.o. x 2 i 1. døgn,
  efterfulgt af 100 mg p.o. x 2.
  alternativt
 • Benzylpenicillin
  3 g (5 mill. IE) i.v. x 4
  Behandlingsvarighed: 14 dage

 

Børn 

 • Benzylpenicillin
  240 mg (0,4 mill IE)/kg/døgn i.v. fordelt på 4 doser
  alternativt
  Doxycyclin
  4 mg/kg p.o. fordelt på 2 doser, højst 100 mg pr. dosis.
  Behandlingsvarighed: 14 dage.

 

Mikrobiologi  

 

Borrelia burgdorferi

 

Kommentar  

 

 • Doxycyclin:
  Misfarvning af tænder ses ikke ved kortvarig brug af doxycyclin, da det er et 2. generations tetracyclin (5609).
 • Ved penicillinallergi: Ceftriaxon* 2 g i.v. x 1 (børn: 75 mg/kg i.v. x 1).
  * Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.

 

Referencer

5608. Kortela E, Kanerva MJ, Puustinen J et al. Oral Doxycycline Compared to Intravenous Ceftriaxone in the Treatment of Lyme Neuroborreliosis: A Multicenter, Equivalence, Randomized, Open-label Trial. Clin Infect Dis. 2021; 72(8):1323-31, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133487/ (Lokaliseret 21. februar 2022)

 

5609. Boast A, Curtis n, Gwee A. QUESTION 1: Teething issues: can doxycycline be safely used in young children?. Arch Dis Child. 2016; 101(8):772-4, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27312004/ (Lokaliseret 21. februar 2022)

 

5606. Mygland A, Ljøstad U, Fingerle V et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol. 2010; 17(1):8-16, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19930447/ (Lokaliseret 21. februar 2022)

 

5607. Ljøstad U, Skogvoll E, Eikeland R et al. Oral doxycycline versus intravenous ceftriaxone for European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blind, randomised trial. Lancet Neurol. 2008; 7(8):690-5, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18567539/ (Lokaliseret 21. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...