Non-nukleosid-RT-hæmmere (midler mod HIV)

J05AG

Revideret: 18.07.2023

Præparatvalg

Non-nukleosid-RT-hæmmere er ikke længere førstevalg ved behandling af patienter, der ikke tidligere har modtaget antiviral behandling. Men en stor del af danske patienter er siden 1999 blevet startet op på non-nukleosid-RT-hæmmere, specielt efavirenz og nevirapin, og er fortsat i behandling med disse. 

 

Resistensudvikling sker lettere mod denne gruppe end mod boostede proteasehæmmere eller intregrase-hæmmerne bictegravir og dolutegravir, og disse lægemidler kan derfor med fordel anvendes til patienter, hvor der er mistanke om mangelfuld eller uregelmæssig medicinindtagelse. 

 

Etravirin gives overvejende til patienter med behandlingssvigt og kombineres med lægemidler fra andre stofgrupper efter individuel resistensundersøgelse. Men kan også anvendes til behandling af patienter, der har bivirkninger ved anden behandling. 

Etravirin kan noget afhængig af resistensmønstret anvendes til patienter, der har behandlingssvigt på andre non-nukleosid-RT-hæmmere, idet der ikke er fuld krydsresistens. 

 

Rilpivirin bliver brugt til patienter med lav virusmængde og intolerans over for de sædvanlige primært rekommanderede lægemidler. Derudover anvendes rilpivirin i kombination med cabotegravir til langtidsvirkende injektionsbehandling. 

 

Doravirin er først kommet på markedet i 2019. Det ser ud til at have få bivirkninger og samtidig være effektivt. Graden af krydsresistens overfor de andre lægemidler fra klassen er aktuelt uafklaret 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

  • Efavirenz og nevirapin er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).
  • Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Alle præparater i denne gruppe kan give hududslæt, som specielt ved etravirin kan være alvorlig. 

Efavirenz giver bivirkninger fra CNS, som dog oftest forsvinder efter nogle ugers behandling. 

Nevirapin kan give leverpåvirkning. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Doravirin
Lamivudin
Tenofovirdisoproxil
Delstrigo
MSD
filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg 30 stk.   177,10
Doravirin
Lamivudin
Tenofovirdisoproxil
Delstrigo
MSD
filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg 30 stk. (Orifarm)  
Rilpivirin Edurant
Janssen
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   78,42 78,42
Efavirenz Efavirenz "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (unit-dose)  
Efavirenz Efavirenz "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk.   45,06 45,06
Efavirenz Efavirenz "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   38,50 38,50
Efavirenz Efavirenz "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   38,39 38,39
Etravirin Intelence
Janssen
tabletter  200 mg 60 stk.   58,58 117,17
Etravirin Intelence
Janssen
tabletter  200 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   60,08 120,16
Dolutegravir
Rilpivirin
Juluca
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter  50/25 mg 30 stk.   231,37
Dolutegravir
Rilpivirin
Juluca
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter  50/25 mg 30 stk. (Orifarm)  
Nevirapin Nevirapine "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  400 mg 30 stk.   67,31 67,31
Nevirapin Nevirapine "Mylan"
Viatris
depottabletter  400 mg 30 stk. (blister)   34,38 34,38
Doravirin Pifeltro
MSD
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk.   122,95 122,95
Rilpivirin REKAMBYS
Janssen
depotinjektionsvæske, susp.  900 mg 1 stk.   5.616,75 93,61
 
 
Gå til toppen af siden...