Intelence

J05AG04
 
 

Anvendelsesområder

 • I kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1 inficerede, antiretroviralt behandlingserfarne voksne og børn over 2 år med legemsvægt over 10 kg.
 • Se endvidere kombinationsbehandling Midler mod HIV.

Etravirin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg etravirin. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg 2 gange dgl. 

 

Børn > 2 år med legemsvægt ≥ 10 kg. 

Legemsvægt  

Dosis  

≥ 30 kg 

200 mg 2 gange dgl. 

25-30 kg 

150 mg 2 gange dgl. 

20-25 kg 

125 mg 2 gange dgl. 

10-20 kg 

100 mg 2 gange dgl. 

Bemærk: 

 • Dosis skal tages lige efter et måltid.
 • Tabletterne bør synkes hele med væske. Se også Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. evt. opslæmning og efterfølgende indtagelse af tabletterne.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer efter sædvanlige tidspunkt.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter ≥ 65 år.
 • Bør ikke anvendes til børn < 2 år eller med legemsvægt < 10 kg, da fordele ikke opvejer risici for børn i alderen 1-2 år, og da erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af elbasvir/grazoprevir.

Forsigtighedsregler

 • Moderat nedsat leverfunktion
 • Ældre patienter
 • Bør pga. manglende erfaring ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion
 • Ved alvorligt hududslæt, mistanke om DRESS syndrom (Drug Rash med Systemiske Symptomer) eller alvorlige allergiske reaktioner seponeres entravirin omgående.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Trombocytopeni.
Myokardieinfarkt.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Forhøjede levertransaminaser.
Diabetes, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Angst, Søvnløshed.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Øget svedtendens.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris, Atrieflimren.
Sløret syn.
Hæmatemese, Pancreatitis, Stomatitis.
Svimmelhed.
Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Kramper.
Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Tremor.
Hypersomni, Konfusion.
Gynækomasti.
Bronkospasme.
Erythema multiforme.
Cerebral hæmoragi, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Meget sjældne (< 0,01 %) Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (herunder DRESS-syndrom) og toksisk epidermal nekrolyse med letalt forløb er beskrevet.
 • I placebokontrollerede forsøg optrådte de fleste bivirkninger med samme hyppighed i etravirin- og kontrolgruppen.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

 • Samtidig brug af:
  • rifabutin
  • rifampicin
   kan nedsætte plasmakoncentrationen af etravirin. Kombination bør undgås.
 • Samtidig brug af:
  • carbamazepin
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • naturlægemidler med perikon
   forventes også at nedsætte plasmakoncentrationen af etravirin. Kombination bør undgås.
 • Samtidig brug af elbasvir/grazoprevir kan reducere plasmakoncentrationerne af disse. Kombination er kontraindiceret.
 • Etravirin metaboliseres via CYP3A4, CYP2C9 og CYP2C19. Derfor er der teoretisk mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem etravirin og de lægemidler, som omsættes af samme enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig brug af fosamprenavir kan plasmakoncentrationen af fosamprenavir øges.
 • Samtidig brug af clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af etravirin og nedsætte plasmakoncentrationen af clarithromycin.
 • Ved samtidg brug af dolutegravir og etravirin, skal etravirin indgives samtidig med azanavir/ritronavir, darunavir/ritronavir eller lopinavir/ritronavir.
 • Samtidig brug af efavirenz, nevirapin eller rilpivirin frarådes, da virkningen af disse reduceres signifikant.
 • Samtidig brug af atazanavir/cobicistat eller darunavir/cobicistat frarådes, fordi plasmakoncentrationerne af proteasehæmmerne og/eller cobicistat reduceres.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For etravirin er der ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden øges med ca. 50% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren - primært via CYP3A4
 • Terminal plasmahalveringstid 30-40 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tabletterne bør synkes hele, men hvis dette ikke er muligt, kan tabletterne opslæmmes i vand; men dette bør kun overvejes, hvis det er sandsynligt, at al væsken kan indtages.

Opslæmning: 

 • Læg tablet(ter) i ca. 1 teskefuld vand, så tablet(ter) er dækket, samt rør rundt.
 • Kan evt. fortyndes med appelsinjuice eller mælk inden indtagelse.
 • Efter indtagelse skylles glasset flere gange med vand, appelsinjuice eller mælk, og skyllevæsken drikkes.
 • Varme drikke eller kulsyreholdige drikke må ikke anvendes.
 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Bemærk:
  • Væsken med den/de opslæmmede tabletter skal indtages før andre antiretrovirale lægemidler i væskeform med samme tidspunkt for indtagelses.
  • Patienten informeres om at kontakte sin læge, hvis hele dosis ikke kan synkes.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 200 mg 073027
60 stk.
3.819,25 127,31

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
T200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,1 x 22,1
tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

20.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...