Zeffix®

J05AF05
 
 

Anvendelsesområder

Kronisk hepatitis B med dekompenseret leversygdom eller med tegn på virusreplikation i form af vedvarende forhøjet serumtransaminase og histologisk dokumenteret inflammation eller fibrose.
 

Lamivudin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis B. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg lamivudin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 100 mg 1 gang dgl. i mindst 6-12 mdr. efter anti-HBe eller anti-HBs serokonvertering, eller til tab af effekt.
 • Hos patienter med dekompenseret leversygdom eller cirrose og efter levertransplantation fortsættes behandlingen, så længe der er effekt på HBV-DNA og transaminaser.

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig
 • Der findes også en oral opløsning på 5 mg/ml, som med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen kan rekvireres fra apotek/sygehusapotek.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR  

  ml/minut  

  Døgndosis  

  Voksne  

  30-50 

  50 mg 1 gang dgl. 

  15-30 

  25 mg 1 gang dgl. 

  5-15 

  15 mg 1 gang dgl. 

  < 5 

  10 mg 1 gang dgl. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør lamivudin seponeres.
 • ALAT-niveau bør måles hver 3. måned, HBV-DNA og HBeAg hver 6. måned.
 • HIV-infektion bør udelukkes inden behandlingsstart for at undgå resistensudvikling i dette virus som følge af monoterapi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Lever og galdeveje Hepatitiseksacerbation efter behandlingsophør
Undersøgelser Forhøjet ALAT
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Myalgi
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Lactatacidose
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse

Pancreatitis og perifer neuropati eller paræstesier er set hos HIV-patienter. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Langt de fleste data er fra behandling af HIV-smittede patienter, hvor dosis var højere og de fleste fik flere andre HIV-midler samtidig. Der er få data for behandlingen af hepatitis B, hvor dosis er væsentligt lavere. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Nukleosidanalog. Omdannes intracellulært til den aktive metabolit, som hæmmer replikationen af virus.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,3 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 100 mg, GSK Pharma  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 051508
28 stk. (blister)
Udgået 17-04-2023
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 380700
28 stk. (blister) (Paranova)
552,85 19,74 59,24
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 587464
28 stk. (blister) (2care4)
520,35 18,58 55,75

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
GX CG5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,8 x 11,9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4375. Saag MS, Gandhi RT, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 324(16):1651-69, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2021, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

28.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...