Spasmo-lyt® Depot

G04BD09
 
 

Anvendelsesområder

Detrusorinstabilitet eller detrusorhyperrefleksi med symptomerne 

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 60 mg trospiumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Bør tages 1 time før et måltid.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.  

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. 20 mg 1 gang dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
  Depotkapsler er uegnede pga. manglende mulighed for dosisreduktion.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Takyarytmi
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
  • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
  • hiatus hernie
  • autonom neuropati
  • hypertyroidisme
  • koronararteriesygdom og kongestiv hjerteinsufficiens.

Risiko for antikolinerg belastning 

Trospium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Almindelige (1-10 %) Øjentørhed.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Tørre slimhinder  (specielt i næsen).
Sjældne (0,01-0,1 %) Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Urinretention.
Vandladningsbesvær.
Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Svimmelhed.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Artralgi.
Agitation*, Hallucinationer*, Konfusion*.

*Risiko ses særligt hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

Plasmakoncentrationen af digoxin øges ca. 10 % ved behandling med trospiumchlorid.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist) med direkte afslappende virkning på glat muskulatur i det urogenitale system. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10 % (tabletter) og ca. 7 % (depotkapsler). Samtidig indtagelse af føde med højt fedtindhold nedsætter biotilgængeligheden betydeligt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer (tabletter) og ca. 38 timer (depotkapsler).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 061811
28 stk. (blister)
226,65 5,40

Substitution

hårde depotkapsler 60 mg
Urivesc (Parallelimport), Trospiumchlorid, hårde depotkapsler 60 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  60 mg

Præg:
SAN, 60
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 6,5 x 20,2
hårde depotkapsler 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...