UriVesc

G04BD09
 
 

Anvendelsesområder

Detrusorinstabilitet eller detrusorhyperrefleksi med symptomerne 

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 60 mg trospiumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Bør tages 1 time før et måltid.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. 20 mg 1 gang dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
  Depotkapsler er uegnede pga. manglende mulighed for dosisreduktion.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Takyarytmi
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
  • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
  • hiatus hernie
  • autonom neuropati
  • hypertyroidisme
  • koronararteriesygdom
  • kongestiv hjerteinsufficiens.

Risiko for antikolinerg belastning 

Trospium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Tørre slimhinder  (specielt i næsen).
Øjentørhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Dyspnø.
Urinretention.
Vandladningsbesvær.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Agitation*, Hallucinationer*, Konfusion*.
Artralgi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Svimmelhed.
Toksisk epidermal nekrolyse.

*Risiko ses særligt hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

Plasmakoncentrationen af digoxin øges ca. 10% ved behandling med trospiumchlorid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist) med direkte afslappende virkning på glat muskulatur i det urogenitale system. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10% (tabletter) og ca. 7% (depotkapsler). Samtidig indtagelse af føde med højt fedtindhold nedsætter biotilgængeligheden betydeligt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer (tabletter) og ca. 38 timer (depotkapsler).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Trospiumchloridhårde depotkapsler  60 mg  (2care4) hårde depotkapsler  60 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 60 mg  (2care4) , hårde depotkapsler 60 mg  (Paranova Danmark)
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 60 mg  (2care4) , hårde depotkapsler 60 mg  (Paranova Danmark)
Andre:
Macrogoler : hårde depotkapsler 60 mg  (2care4) , hårde depotkapsler 60 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 60 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 182429
28 stk. (blister)
113,95 2,71
(B) hårde depotkapsler 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 029350
30 stk. (blister)
134,00 2,98

Substitution

hårde depotkapsler 60 mg
Spasmo-lyt Depot Mylan, Trospiumchlorid, hårde depotkapsler 60 mg
 
 
 

Revisionsdato

21.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...