UriVesc

G04BD09
 
 

Anvendelsesområder

Detrusorinstabilitet eller detrusorhyperrefleksi med symptomerne 

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 60 mg trospiumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Tages med et glas vand.
 • Depotkapslerne må ikke åbnes.
 • Tages på tom mave mindst 1 time før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. 20 mg 1 gang dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
  Depotkapsler er uegnede pga. manglende mulighed for dosisreduktion.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Takyarytmi
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
  • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
  • hiatus hernie
  • autonom neuropati
  • hypertyroidisme
  • koronararteriesygdom
  • kongestiv hjerteinsufficiens.

Risiko for antikolinerg belastning 

Trospium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Tørre slimhinder  (specielt i næsen)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser**
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation*, Hallucinationer*, Konfusion*
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Risiko ses særligt hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

** Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Plasmakoncentrationen af digoxin øges ca. 10 % ved behandling med trospiumchlorid.  

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist) med direkte afslappende virkning på glat muskulatur i det urogenitale system. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10 % (tabletter) og ca. 7 % (depotkapsler). Samtidig indtagelse af føde med højt fedtindhold nedsætter biotilgængeligheden betydeligt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer (tabletter) og ca. 38 timer (depotkapsler).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde depotkapsler 60 mg, Parallelimport  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før et måltid.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde depotkapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 029350
30 stk. (blister)
331,50 11,05 7,37

Substitution

hårde depotkapsler 60 mg
Spasmo-lyt Depot Viatris, Trospiumchlorid, hårde depotkapsler 60 mg
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...