Januvia®

A10BH01
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer. 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med metformin, sulfonylurinstof eller glitazon, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstof eller metformin og glitazon, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i kombinationsbehandling sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombinationsbehandling med insulin (med eller uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sitagliptin. 

Doseringsforslag

Voksne. 100 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • I kombination med metformin og/eller en PPARγ-agonist, bør dosis af sitagliptin administreres samtidigt.
 • I kombination med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 25 mg 1 gang dgl. 

 • GFR 30-50 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Akut pancreatitis i anamnesen, fordi DPP-IV-hæmmere kan medføre risiko for udvikling af akut pancreatitis.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal sitagliptin seponeres.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypoglykæmi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.
Ikke kendt Pancreatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Artralgi, Artropati, Rygsmerter.
Bulløs pemfigoid, Eksfoliativ dermatitis  (herunder Stevens-Johnsons syndrom), Kutan vasculitis.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.

Akut nyresvigt kan kræve dialysebehandling. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Sitagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 034302
56 stk. (blister) (Paranova)
506,45 36,18
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 509089
56 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 07-10-2019
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 569274
56 stk. (blister) (2care4)
504,00 36,00
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 066552
98 stk. (blister) (Orifarm)
731,00 29,84
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 076043
98 stk. (blister)
1.367,95 55,83
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 489306
98 stk. (blister) (Abacus)
800,00 32,65
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 497840
98 stk. (blister) (2care4)
789,00 32,20
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 173753
56 stk. (blister) (Paranova)
810,00 28,93
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 475861
56 stk. (blister) (Abacus)
635,00 22,68
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 484845
56 stk. (blister) (2care4)
809,00 28,89
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 076052
98 stk. (blister)
1.274,65 26,01
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 098919
98 stk. (blister) (Abacus)
926,00 18,90
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 489863
98 stk. (blister) (2care4)
Udgået 22-04-2019
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 512252
98 stk. (blister) (Orifarm)
855,00 17,45
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 076024
28 stk. (blister)
426,35 15,23
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 162496
28 stk. (blister) (Orifarm)
423,00 15,11
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 190121
28 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 15-07-2019
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 076033
98 stk. (blister)
1.255,70 12,81
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 130640
98 stk. (blister) (Paranova)
1.289,55 13,16
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 162518
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.278,00 13,04
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 499797
98 stk. (blister) (Abacus)
1.302,00 13,29

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Xelevia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Xelevia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
221
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 6,3 x 6,3
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
112
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
277
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,8 x 9,8
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...