Sitagliptin "Glenmark"

A10BH01
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer. 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med metformin, sulfonylurinstof eller et glitazon, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstof eller metformin og et glitazon, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i kombinationsbehandling sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombinationsbehandling med insulin (med eller uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sitagliptin (som hydrochloridmonohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 100 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • I kombination med metformin og/eller et glitazon, bør dosis af sitagliptin administreres samtidigt.
 • I kombination med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi.
 • Må ikke anvendes til børn 10-17 år pga. utilstrækkelig virkning.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 10 år.

 

Indtagelse: 

 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Tabletterne kan knuses, men er hårde at knuse. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 25 mg 1 gang dgl. Kan benyttes ved slutstadiet og under renal erstatningsterapi, hvor dosis er 25 mg 1 gang dgl. 

 • GFR 30-45 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Akut pancreatitis i anamnesen, fordi DPP-IV-hæmmere kan medføre risiko for udvikling af akut pancreatitis.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal sitagliptin seponeres.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi*
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Opkastning
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion) Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artropati, Rygsmerter Myalgi
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid, Eksfoliativ dermatitis  (herunder Stevens-Johnsons syndrom) Hududslæt
Vaskulære sygdomme Kutan vasculitis

* Hypoglykæmi ses ved kombination med insulin eller sulfonylurinstof. 

 

Akut nyresvigt kan kræve dialysebehandling. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Sitagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 25 mg, Glenmark Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, Glenmark Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, Glenmark Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for blodtryksfald, når man rejser sig.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Tabletten er hård at knuse. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 075871
56 stk. (blister)
90,25 1,61 6,45
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 148485
98 stk. (blister)
131,65 1,34 5,37
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 079943
56 stk. (blister)
219,75 3,92 7,85
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 535283
98 stk. (blister)
108,95 1,11 2,22
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 588104
28 stk. (blister)
70,25 2,51 2,51
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 526997
98 stk. (blister)
282,50 2,88 2,88

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Januvia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sitagliptin "Krka" KRKA, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sitagliptin "Orion" Orion Pharma, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sitagliptin "Sandoz" Sandoz, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sitagliptin "Stada" STADA Nordic, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sitagliptin "Teva" TEVA, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sitagliptin "Zentiva" Zentiva, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Xelevia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Januvia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sitagliptin "Grindeks" Grindeks, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sitagliptin "Krka" KRKA, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sitagliptin "Orion" Orion Pharma, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sitagliptin "Sandoz" Sandoz, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sitagliptin "Stada" STADA Nordic, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sitagliptin "Teva" TEVA, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sitagliptin "Zentiva" Zentiva, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Xelevia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Januvia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sitagliptin "Grindeks" Grindeks, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sitagliptin "Krka" KRKA, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sitagliptin "Orion" Orion Pharma, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sitagliptin "Sandoz" Sandoz, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sitagliptin "Stada" STADA Nordic, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sitagliptin "Teva" TEVA, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sitagliptin "Zentiva" Zentiva, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Xelevia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
LC
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 6 x 6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
C
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
L
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 9,8 x 9,8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...