Jaydess

G02BA03
 
 

Intrauterint kontraceptivum. Virker blødningsregulerende typisk ved at reducere blødningsstyrke og -varighed. T-formet røntgenfast plastlegeme med et hormondepot omkring den vertikale stamme, hvorfra gestagen af gonangruppen (levonorgestrel) afgives med kontrolleret hastighed. Til anbringelse i uterinkaviteten. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Intrauterint indlæg. 1 intrauterint indlæg (sterilpakket éngangssæt med indfører) indeholder 13,5 mg levonorgestrel. 

Doseringsforslag

 • Hos fertile kvinder kan gestagenspiralen med fordel oplægges i tidlig follikulærfase inden for 7 dage efter menstruationens begyndelse for at mindske varigheden af de pletblødninger, der typisk forekommer i starten.
 • Gestagenspiralen kan lægges op efter abort i 1. trimester, der vil dog være en let øget risiko for udstødning.
 • Oplægning bør ikke foretages før tidligst 6 uger efter fødsel.
 • Gestagenspiralen kan udskiftes når som helst i cyklus og skal skiftes efter 3 år, hvis der fortsat er behandlingsbehov.

 

Bemærk: 

 • Kan skelnes fra andre spiraler ved en sølvring, der er synlig ved ultralydsundersøgelse (kan evt. foretages for at udelukke perforation ved usædvanlig smerte eller blødning under oplægningen).
 • Spiralen kan desuden påvises ved røntgenfotografering.
 • Erfaring savnes hos postmenopausale kvinder.
 • Spiralen kan anvendes ved velkontrolleret cervikal dysplasi.

 

Frigivelse: 

Anslået in vivo-frigivelsesfrekvens [mikrogram levonorgestrel/24 timer] 

 • 24 dage efter oplægning: 14
 • 1 år efter oplægning 6
 • 3 år efter oplægning 5

Kontraindikationer

 • Aktuel eller recidiverende underlivsinfektion (inkl. cervicitis, endometritis og vaginale infektioner)
 • Gestagen-afhængige tumorer (bl.a. brystkræft)
 • Infektion efter abort inden for de seneste 3 måneder
 • Cervikal dysplasi som ikke er velkontrolleret
 • Fibromer i uterinkaviteten eller anatomisk variation, der kan vanskeliggøre korrekt placering i uterus.
 • Polyp i uterus
 • Akut leversygdom
 • Kræft eller mistanke om kræft i kønsorganer eller lever
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

Perforation 

Der er risiko for, at indlægget kan perforere livmoderen eller livmoderhalsen (oftest ifm. oplægningen). Ved perforation skal indlægget fjernes (evt. ved operation). Risikoen synes øget ved: 

 • Amning på oplægningstidspunktet,
 • Oplægning i op til 36 måneder efter fødsel.
 • Retroflekteret uterus.

 

Risiko for ekstrauterin graviditet 

Nyere svenske og danske studier dokumenterer, at lavdosis spiraler som Jaydess indebærer en flere gange større risiko for ekstrauterin graviditet end højdosis spiraler. Dette taler for at anvende spiraler med højere dosis til kvinder i deres mest fertile alder, dvs fra 15-29 år (5992) (5993).  

 

Seponering 

Det bør overvejes at fjerne indlægget ved: 

 • migræne eller usædvanlig kraftig hovedpine
 • akutte synsforstyrrelser
 • væsentlig blodtryksstigning
 • symptomer, der kan tyde på alvorlig arteriel sygdom (apopleksi, myokardieinfarkt) eller multiple risikofaktorer for arteriesygdom
 • patologiske ændringer i leverfunktionen (bl.a. icterus)
 • akut venøs tromboemboli
 • mistanke om delvis udstødelse
 • mistanke om perforation
 • mistanke om ektopisk graviditet
 • humørsvingninger og tegn på depression uden anden påviselig årsag.

 

Uafklaret oligo/amenoré 

Endometriepatologi bør udelukkes før oplægning, Graviditet skal udelukkes ved udebleven menstruation (gentagne graviditetstests er dog ikke nødvendige hos amenoroiske kvinder). 

 

Udstødelse 

 • Blødning og/eller smerter kan være symptomer på udstødelse. Indlægget kan dog udstødes uden symptomer.
 • Kvinden bør instrueres i tegn på udstødelse og hvordan trådene på indlægget kontrolleres. Ved mistanke om hel eller delvis udstødelse skal lægen kontaktes og anden kontraception benyttes.
 • Et delvist udstødt indlæg skal fjernes (et nyt indlæg kan oplægges umiddelbart efter, hvis graviditet er blevet udelukket).
 • Risikoen for udstødelse er forøget ved tidligere kraftig blødning og forhøjet BMI (risikoen stiger med stigende BMI).

 

Underlivsinfektion 

Indlægget skal fjernes ved: 

 • Alvorlig akut underlivsinfektion.
 • Underlivsinfektion der ikke reagerer på behandling inden for et par dage.
 • Tilbagevendende endometritis eller underlivsinfektioner.

 

Undersøgelse 

Før indlægget oplægges skal: 

 • Livmoderens placering og livmoderkavitetens dybde undersøges.
 • Graviditet og genitale infektioner udelukkes.
 • Efter oplægning skal kvinden undersøges efter ca. 6 uger (bl.a. for at kontrollere, at indlægget sidder korrekt) og derefter årligt, eller når det er klinisk indiceret.

 

Referencer: 5992, 5993

Bivirkninger

 • Pletblødninger ses hyppigt i de første uger til måneder efter oplægning af gestagenspiral. De bivirkninger, der kan forekomme, er ofte forbigående og aftager typisk i løbet af 3 til 6 måneder efter oplægning.
 • I forbindelse med oplægning eller udtagning af indlægget kan der opstå blødning og smerter relateret til oplægningsproceduren samt vasovagal reaktion med svimmelhed eller synkope. Proceduren kan udløse anfald hos epilepsipatienter.
 • Som ved andre gynækologiske eller kirurgiske indgreb kan der også ved oplægning af intrauterint indlæg i sjældne tilfælde forekomme alvorlig infektion eller sepsis (herunder sepsis med gruppe A-streptokokker).
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Underlivssmerter, Vaginalblødning, Vulvovaginitis Gennembrudsblødning, Menstruationsforstyrrelser  (herunder oligomenoré og polymenoré)
Hud og subkutane væv Acne, Seborré
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner  (øvre genitale)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Udstødning af indlæg
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Migræne
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Kramper i uterus Brystsmerter, Dysmenoré, Dyspareuni, Nedsat libido, Udflåd
Hud og subkutane væv Alopeci
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Chloasma, Hirsutisme, Hyperpigmentering
Sjældne (0,01-0,1 %)
Det reproduktive system og mammae Perforering af livmoderen
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (inkl. hududslæt, nældefeber og angioødem)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Brystkræft*
Vaskulære sygdomme Hypertension

* Tilfælde af brystkræft er registreret, når spiralen anvendes ved indikationen beskyttelse mod endometriehyperplasi under østrogen-substitutionsbehandling.  

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Ved graviditetssymptomer bør det altid undersøges, om en graviditet er indtrådt, og om den evt. er lokaliseret ekstrauterint.
Konstateres graviditet, skal spiralen fjernes. Der foreligger ingen data om evt. teratogene effekter af hormonspiralen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2 %, hvilket er betryggende lavt. Der er ingen meddelelser om bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Hæmmer proliferation af endometriet, hvilket efterhånden medfører atrofi.
 • Menstruationsblødningerne aftager i styrke og varighed og ophører hos nogle kvinder helt.
 • Den intrauterine administration af levonorgestrel inaktiverer desuden cylinderepitelet og virker antiinflammatorisk.
 • Vandindholdet nedsættes i cervixsekretet, som derved bliver mindre gennemtrængeligt for spermier og bakterier.

Farmakokinetik

 • Levonorgestrel frigives lokalt i livmoderkaviteten, og herfra videre systemisk i kroppen. Frigivelseskurven in vivo af levonorgestrel viser initialt et kraftigt fald, som progressivt bliver mindre, og resulterer i en lille ændring efter 1 år og indtil slutningen af anvendelsesperioden.
 • Biotilgængelighed > 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 uger.
 • Levonorgestrel bindes specifikt og med høj affinitet til kønshormonbindende globulin SHBG. Levonorgestrels farmakokinetik afhænger af SHBG-koncentrationen, som selv bliver påvirket af østrogener og androgener. < 2 % findes i plasma som frit levonorgestrel.
 • Metaboliseres via CYP3A4.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
intrauterint indlæg 13,5 mg
Andre
13,5 mg  (Paranova Danmark)
Andre
13,5 mg  (2care4)
13,5 mg  (Abacus)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg 511932
1 stk.
1.079,90 1.079,90
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg  (Paranova Danmark) 106627
1 stk.
958,00 958,00
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg  (2care4) 029555
1 stk. (blister)
1.007,10 1.007,10
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg  (Abacus) 161183
1 stk. (blister)
938,00 938,00

Foto og identifikation

Foto

Intrauterint indlæg  13,5 mg

Farve: Hvid
Mål i mm: 28 x 30
Jaydess intrauterint indlæg
 
 
 
 
 

Referencer

5993. Meaidi A, Torp-Pedersen C, Lidegaard Ø et al. Ectopic Pregnancy Risk in Users of Levonorgestrel-Releasing Intrauterine Systems With 52, 19.5, and 13.5 mg of Hormone. JAMA. 2023; 329(11):935-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36943224/ (Lokaliseret 15. august 2023)


5992. Elgemark K, Graner S, McTaggart J et al. The 13.5-mg, 19.5-mg, and 52-mg Levonorgestrel-Releasing Intrauterine Systems and Risk of Ectopic Pregnancy. Obstet Gynecol. 2022; 140(2):227-33, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35852273/ (Lokaliseret 15. august 2023)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...