Jext®

C01CA24
 
 
Sympatomimetisk middel med α- og β-receptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen (Autoinjektor). 1 pen indeholder 1 dosis a 150 mikrogram eller 300 mikrogram adrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 30 kg legemsvægt. 1 dosis 0,3 mg dybt i.m.
 • Børn < 30 kg legemsvægt. 1 dosis 0,15 mg dybt i.m.
 • Dosis kan om nødvendigt gentages med ny pen efter 5-15 min.
 • Sædvanlig børnedosis er 0,01 mg/kg legemsvægt:
  • Børn < 15 kg. I livstruende situationer 0,15 mg dybt i.m.

 

Vejledning i brug af Jext® 

 • Den gule beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.
 • Injektoren presses hårdt mod ydersiden af låret, og injektionen foretages automatisk, når der høres et klik. Kan gå gennem beklædning.
 • Injektoren holdes fastpresset mod låret i 10 sek.
 • Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Bemærk: Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere svækker det normale terapeutiske respons af adrenalin. 

Kontraindikationer

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Ældre
 • Kronisk lungesygdom
 • Hjertelidelser
 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Hypertension
 • Uforvarende injektion i hænder eller fødder kan resultere i perifer iskæmi.

 

Som antidot kan anvendes Phentolamin

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Stress kardiomyopati Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Acidose, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Hallucinationer
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifer iskæmi, Synkope, Vasokonstriktion

I sjældne tilfælde er set alvorlige hud- og bløddelsinfektioner ved indstiksstedet og hypersensitivitetsreaktioner pga. indholdet af natriummetabisulfit. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Jext®
Adrenalin kan forstærke virkningen af flere forskellige lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning. Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve gentagen dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for < 400 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.  

I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Adrenalin er ikke oralt biotilgængeligt. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Jext® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Farmakodynamik

 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator
 • Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og prækapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter injektion.
 • Efter i.m. injektion indtræder virkningen hurtigt.
 • Den lokale vasokonstriktion hæmmer optagelsen, så virkningen holder sig længere end beregnet ud fra halveringstiden.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 minutter. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3 - 4,5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares ved temperaturer under 25 grader.
 • ikke nedfryses.
 • Kun til engangsbrug.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram 567460
1 stk.
436,75 436,75 1.455,83
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram 183660
1 stk.
436,75 436,75 727,92
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram  (2care4) 576659
1 stk.
435,40 435,40 725,67

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  150 mikrogram

Farve: Gul
Mål i mm: 155 x 20
Jext® 150 mikrogram
 
 
 
 
Med beskyttelsesetui
 
Jext® 150 mikrogram
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  300 mikrogram

Farve: Rød
Mål i mm: 155 x 20
Jext® 300 mikrogram
 
 
 
 
Med beskyttelsesetui
 
Jext® 300 mikrogram
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...