Redaktionelle retningslinjer

Revisionsdato: 29.12.2020

Redaktionelle retningslinjer
Redaktionens arbejde foregår uafhængigt af Medicin.dk's ejer, Dansk Lægemiddel Information A/S. Redaktionen tager stilling til, hvilke emner der skal beskrives. 

 

Medicin.dk - professionel er skrevet af læger, tandlæger og farmaceuter. I overensstemmelse med procedurerne i videnskabelige tidsskrifter er artiklerne gennemgået af referenter, der, ligesom forfatterne, har specialviden inden for de pågældende områder. Forfattere og referenter udpeges af Lægevidenskabelige Selskaber

 

Hver 14. dag opdateres informationer om priser og pakninger i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk. Alle øvrige tekster revideres årligt. 

 

Medicin.dk er udarbejdet på baggrund af den foreliggende videnskabelige litteratur og forfatternes kliniske erfaring. Redaktionen bestræber sig på at informere det kliniske personale så relevant, nuanceret og opdateret som muligt. Der er derfor ikke altid fuld overensstemmelse mellem oplysningerne i medicin.dk og de myndighedsgodkendte produktresumeer. 

 

Præparatbeskrivelserne udarbejdes og ajourføres af redaktionssekretariatet efter redaktionens anvisninger. Nye præparatbeskrivelser sendes til producenten, der på den måde kan bidrage med oplysninger, som ellers ikke er almindeligt tilgængelige. Beskrivelsernes endelige udformning fastlægges afslutningsvis af redaktionen, som har det fulde ansvar for teksterne. 

 

Læs om, hvordan præparatbeskrivelserne udarbejdes, og hvad de indeholder