Redaktionssekretariat

Revisionsdato: 13.05.2020

Redaktionssekretariat
Redaktionssekretariatet består af fem farmaceuter, som er fuldtidsansatte i Dansk Lægemiddel Information A/S, der er organisationen bag pro.medicin.dk. Desuden sidder der i sekretariatet to produktionsassistenter, en kommunikationsansvarlig og en direktør.  

 

Redaktionssekretariatet håndterer og koordinerer arbejdsgangene på pro.medicin.dk, først og fremmest i forbindelse med den årlige revision, hvor både forfattere, referenter og lægemiddelvirksomheder høres. Derudover opdaterer sekretariatet informationer om priser og pakninger hver 14. dag, i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk.

Redaktionssekretariatet ensretter ordlyden af teksterne i pro.medicin.dk, så den samlede information er konsistent og ensartet. Sekretariatet varetager ligeledes bearbejdningen af informationen i pro.medicin.dk, så den tilpasses målgruppen på min.medicin.dk

 

Sekretariatet deltager i den løbende udvikling af nye funktioner på pro.medicin.dk

 

Sekretariatet er: 

  • Informationsfarmaceut Christianna Marinakis, cma@medicin.dk
  • Informationsfarmaceut Lotte Hedegaard, lh@medicin.dk
  • Informationsfarmaceut Louise Thrane, lt@medicin.dk
  • Informationskonsulent, cand.comm. et pharm. Thomas Nødvig, tn@medicin.dk
  • Informationsfarmaceut, Iben Lund Thonesen, ilt@medicin.dk
  • Produktassistent, NIS ansvarlig, Helle Dyjak, hd@medicin.dk
  • Produktassistent, farmakonom, Gitte Scheel Liljeroth, gli@medicin.dk
  • Direktør, MD, Henrik Villadsen, hvi@medicin.dk
  • Kommunikationsansvarlig og projektleder, cand. comm., BMedSc, Tone M. Reersted, tmr@medicin.dk

 

Læs også om redaktion og redaktionelle retningslinjer på pro.medicin.dk og redaktionelle principper på min.medicin.dk.