Redaktionssekretariat

Revisionsdato: 01.03.2021

Redaktionssekretariat
Redaktionssekretariatet består af fem farmaceuter, som er fuldtidsansatte i Medicin.dk. Desuden sidder der i sekretariatet to produktionsassistenter, en kommunikationsansvarlig og en direktør.  

 

Redaktionssekretariatet håndterer og koordinerer arbejdsgangene på medicin.dk, først og fremmest i forbindelse med den årlige revision, hvor både forfattere, referenter og lægemiddelvirksomheder høres. Derudover opdaterer sekretariatet informationer om priser og pakninger hver 14. dag, i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk.

Redaktionssekretariatet ensretter ordlyden af teksterne i medicin.dk, så den samlede information er konsistent og ensartet. Sekretariatet varetager ligeledes bearbejdningen af informationen i Medicin.dk til professionelle, så den tilpasses Medicin.dk til borgere

 

Sekretariatet deltager i den løbende udvikling af nye funktioner på medicin.dk. 

 

Sekretariatet er: 

  • Informationsfarmaceut Christianna Marinakis, cma@medicin.dk
  • Informationsfarmaceut Lotte Hedegaard, lh@medicin.dk
  • Informationsfarmaceut Louise Thrane, lt@medicin.dk
  • Informationskonsulent, cand.comm. et pharm. Thomas Nødvig, tn@medicin.dk
  • Informationsfarmaceut, Iben Lund Thonesen, ilt@medicin.dk
  • Informationsassistent, NIS ansvarlig, Helle Dyjak, hd@medicin.dk
  • Informationsassistent, farmakonom, Gitte Scheel Liljeroth, gli@medicin.dk
  • Direktør, MD, Henrik Villadsen, hvi@medicin.dk
  • Kommunikationsansvarlig og projektleder, cand. comm., BMedSc, Tone M. Reersted, tmr@medicin.dk

 

Læs også om redaktion og redaktionelle retningslinjer på Medicin.dk - professionel og redaktionelle principper på Medicin.dk - borger.