Redaktion

Revisionsdato: 01.03.2021

Redaktion 

Medicin.dk udarbejdes af en uafhængig redaktion, der består af fire læger, som alle er aktive klinikere i det daglige. Redaktionen er ansvarlig for indholdet og den videre udvikling af medicin.dk. 

 

Redaktionen er: 

  • Aleksander Krag, professor og speciallæge i gastroenterologi og hepatologi (ansvarshavende redaktør).
  • Ann Merete Møller, professor og speciallæge i anæstesiologi.
  • Jens Søndergaard, professor og speciallæge i klinisk farmakologi og almen medicin.
  • Tina Vilsbøll, professor og speciallæge i klinisk farmakologi og endokrinologi.

 

Specialkonsulenter 

Desuden er tilknyttet tre specialkonsulenter, med ekspertise indenfor hver deres specialområde: 

 

  • Per Damkier: Professor, overlæge, ph.d., specialkonsulent, forfatter på området vedrørende brug af medicin til gravide og ammende.
  • Espen Jimenez Solem: Overlæge, klinisk lektor, specialkonsulent, referent på området vedrørende brug af medicin til gravide og ammende.
  • Ulrik Sprogøe: Overlæge, ph.d., specialkonsulent på området vedrørende brug af medicin i forbindelse med bloddonation.