Dixarit®

N02CX02
 
 

Middel til migræneprofylakse og menopausale hedestigninger. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af migræne.
 • Menopausale hedestigninger, når østrogenbehandling ikke tåles.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 25 mikrogram clonidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Migræneprofylakse og menopausale hedestigninger 

 • Voksne. Initialt 25 mikrogram 2 gange dgl.
 • Efter 2 uger kan dosis gradvis øges til højst 75 mikrogram 2 gange dgl.
 • Fuld behandlingseffekt kan forventes efter 2-4 uger. 
 • Ved seponering bør dosis gradvis nedsættes over 2-4 dage.

    

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge. 

Kontraindikationer

Bradyarytmi forårsaget af syg sinusknude eller AV-blok af 2. eller 3. grad. 

Forsigtighedsregler

 • Ved pludselig seponering efter høje doser er beskrevet vanskelig kontrollerbar blodtryksstigning, takykardi, tremor og andre symptomer på grund af høje koncentrationer af cirkulerende katekolaminer. Tilstanden kan behandles med genoptagelse af behandlingen eller indgift af α-receptorblokerende midler. Behandling af tilstanden med β-receptorblokerende midler er kontraindiceret, da dette vil øge den perifere vasokonstriktion.
 • Mild til moderat bradyarytmi
 • Cirkulationsforstyrrelser (cerebrale eller perifere)
 • Depression
 • Polyneuropati
 • Alvorlig hjertesygdom
 • Nyreinsufficiens.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er milde og forsvinder ofte ved fortsat behandling. 

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Ortostatisk hypotension.
Sedation, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme, Mundhulegener, Obstipation, Opkastning.
Depression, Hovedpine, Søvnforstyrrelser.
Erektil dysfunktion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Raynauds syndrom.
Hallucinationer, Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok.
Gynækomasti.
Akkommodationsbesvær.
Ikke kendt Konfusion.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med antipsykotika med α-adrenerg virkning eller tricykliske antidepressiva kan fremkalde eller forværre ortostatisk hypotension.
 • Den reaktive hypertension efter seponering af clonidin forstærkes af β-blokkere, se β-receptorblokerende midler.
 • Clonidin forstærker virkningen af:
  • alkohol
  • hypnotika
  • anxiolytika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 7,5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos ammede børn, men i tre tilfælde er der bestemt terapeutiske plasmakoncentrationer hos ammede børn, og amning frarådes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Behandling: Adrenerg α-receptorblokade (phentolamin). 

Farmakodynamik

Clonidin er agonist over for α2-adrenoceptorer og såkaldte imidazolin-receptorer, såvel perifert som centralt. Den centrale hæmning af noradrenerg neurotransmission dominerer generelt over den perifere stimulation af α2-adrenoceptorer. I to mindre pædiatriske forsøg i patienter med migræne påvistes ingen effekt af clonidin. 

Farmakokinetik

Absorberes fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer. Plasmahalveringstid variererer mellem 5 og 25 timer. Ca. 65% udskilles uomdannet, ca. 33% med fæces og ca. 66% gennem nyrerne. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 25 mikrogram  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 599891
112 stk. (blister)
341,00 12,18
(B) overtrukne tabletter 25 mikrog  (2care4) (kan dosisdisp.) 568839
112 stk. (blister)
344,85 12,32

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Overtrukne tabletter  25 mikrogram  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5,5 x 5,5
overtrukne tabletter 25 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...