Dicillin®

J01CF01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinaseproducerende meticillinfølsomme stafylokokker, fx infektion i 

 • hud
 • bindevæv
 • knogler.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg eller 500 mg dicloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.000 mg 3 gange dgl.
Børn. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. 

 

Det frarådes at anvende kapsler til børn med legemsvægt < 20 kg. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Nedsat dosis kan være nødvendig.

Bemærk: 

 • Kapslerne bør synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med et glas vand.
 • Indtagelse sammen med et måltid kan medføre let reduceret virkning.
 • Se endvidere penicilliner.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, idet der er risiko for krydsallergi.
 • Forværring af ødemtendens pga. natriumindholdet.
 • Ved indgift af høje doser til ældre patienter er der set reversibel forhøjelse af serum-kreatinin. Derfor bør nyrefunktionen kontrolleres før og under behandlingen af denne gruppe patienter.
 • Bør ikke anvendes til nyfødte, da der er utilstrækkelig dokumentation for dosis.
 • Natriumindhold
  • 1 kapsel (250 mg) indeholder 0,6 mmol, som svarer til 35 mg natriumchlorid.
  • 1 kapsel (500 mg) indeholder 1,1 mmol natrium, som svarer til 64 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Flebitis, Tromboflebitis.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Pseudomembranøs colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Bronkospasme, Hypotension, Kredsløbskollaps  (og død), Laryngal ødem, Laryngospasme.
Agranulocytose, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi.
Kramper, Letargi, Status epilepticus.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Serumsyge.
Ikke kendt Hepatotoksicitet, Oral candidiasis.
Encefalopati, Konfusion, Neurotoksicitet.

Nefropati er generelt reversibel ved øjeblikkelig seponering af dicloxacillin. 

Interaktioner

 • Penicilliners baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • erythromycin
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • Dicloxacillin kan nedsætte den antikoagulerende virkning af warfarin. Derfor bør INR monitoreres tæt under samtidig behandling med warfarin.
 • I sjældne tilfælde kan systemisk antibiotika nedsætte virkningen af p-piller ved at påvirke re-absorptionen i tarmen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: I modsætning til de fleste andre penicilliner passerer dicloxacillin kun i begrænset omfang placenta. Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på penicillinaseproducerende stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren, undtagen når denne er inflammeret, og trænger kun vanskeligt ind i abscesser og ekssudater.
 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • Ca. 75% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Stoffet er det penicillinaseresistente penicillin, som har den laveste MIC over for stafylokokker.
 • Over for stafylokokker, som ikke producerer penicillinase, er dets relative virkning i forhold til benzylpenicillin kun 30-50%.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 250 mg 042168
30 stk. (blister)
50,20 13,39
(B) hårde kapsler 500 mg 041830
30 stk. (blister)
54,65 7,29
(B) hårde kapsler 500 mg 041848
50 stk. (blister)
286,35 22,91
(B) hårde kapsler 500 mg 041855
100 stk. (blister)
138,65 5,55

Substitution

hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Orion" Orion Pharma, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
 
hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Actavis" TEVA, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Orion" Orion Pharma, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 17,2
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Hårde kapsler  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,3
hårde kapsler 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...