Xefo®

M01AC05
 
 

Anvendelsesområder

 • Korttidsbehandling af moderate postoperative smerter, fx efter dental kirurgi
 • Lænderygsmerter
 • Reumatoid artritis
 • Osteoartrose.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 8 mg lornoxicam.
Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 8 mg lornoxicam. 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. 8-16 mg dgl. fordelt på 1-3 doser. Døgndosis bør ikke overskride 16 mg. Ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt til ældre er døgndosis højst 12 mg. 


Parenteralt 

Postoperative smerter. Voksne < 65 år. Initialt 8-16 mg langsomt i.v. (over 15 sek.) eller i.m. Hvis effekten er utilstrækkelig, kan endnu en dosis på 8 mg gives. Derefter 8 mg 2-3 gange dgl. Døgndosis bør ikke overskride 24 mg. 

 

Bemærk: Bør ikke anvendes til patienter < 18 år. 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Sværere hjerte- og leverinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.

EMA's konklusion fra 2006 gælder fortsat, således er der utilstrækkelige data vedrørende den arterielle tromboserisiko ved non-selektive NSAID, herunder lornoxicam. 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning.
Perifere ødemer.
Anæmi, Trombocytopeni.
Agitation, Depression, Paræstesier, Somnolens.
Purpura.
Allergiske reaktioner.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.

Injektionsvæske: Ubehag og reaktion på indstiksstedet. 

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Lornoxicam nedsætter den renale elimination af digoxin. Se endvidere NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Efter i.m. injektion indtræder virkningen efter ca. 30 minutter, er maksimal efter 2-3 timer og vedvarer 5-7 timer. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter p.o. og i.m. indgift ca. 95%. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen fra mave-tarmkanalen med op til 20%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer (p.o.) og ca. 25 minutter (i.m.).
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 8,7. 

  

Håndtering 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved 19-23°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 8 mg
Andre:
Dinatriumedetat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 8 mg
Lactose : filmovertrukne tabletter 8 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 8 mg
Mannitol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 8 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 8 mg
Trometamol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 8 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 109323
100 stk. (blister)
Udgået 19-11-2018
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 8 mg 370112
1 stk.
69,55 104,27

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  8 mg

Præg:
L08
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 10,2
filmovertrukne tabletter 8 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...