NeisVac-C

J07AH02
 
 

Vaccine mod meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe C. 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe C, hos voksne og børn > 2 mdr.
 • For yderligere information henvises til senest opdaterede vaccinationsforslag i Sundhedsstyrelsens retnngslinjer.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 dosis (0,5 ml) indeholder 10 mikrogram renset meningokokpolysaccharid gruppe C. 

Doseringsforslag

Primær vaccination 

 •  Voksne og børn > 4 mdr.
  • 1 dosis a 0,5 ml i.m.

  

 •  Børn 2-4 mdr.
  • 2 doser a 0,5 ml i.m. med mindst 2 måneders interval.

  

Boosterdosis 

 • Børn 2-12 mdr.
  • Ved afslutning af primær(e) vaccination(er) i alderen 2-12 måneder, bør der gives:
   • 1 boosterdosis a 0,5 ml i.m. mindst 6 måneder efter sidste primære vaccination.

  

Injektion 

 • Gives intramuskulært.

  

  

Beskyttelse: 

 • Der kan påregnes beskyttelse i 3 år.
 • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for purulent meningitis end dem forårsaget af meningokokker gruppe C.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Omhyggelig vurdering af fordele og ulemper hos personer med koagulationsforstyrrelser.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

 • Der forekommer flere forskellige bivirkninger hos børn end hos voksne.
 • Alle bivirkninger anført i tabellen er set hos børn.
Meget almindelige (> 10%) Gråd**, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*.
Opkastning*.
Døsighed, Hovedpine*, Irritabilitet, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Feber*, Influenzalignende symptomer*, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed*.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Bronkospasme, Hoste, Perifere ødemer, Rhinitis.
Myalgi*, Smerter i ekstremiteter.
Agitation, Psykiske ændringer, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Dermatitis, Hudkløe, Hududslæt, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati*.
Paræstesier, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Kredsløbskollaps.
Ikke kendt Aseptisk meningitis, Kramper.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion.

* Også set hos voksne. 

** Kun hos børn i alderen 2-18 mdr. 

Der er set tilbagefald af nefrotisk syndrom. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for 180 3. trimester-eksponerede, men ingen for 1. trimester. Der var ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indholder oprenset polysaccharid fra meningokokker med serogruppe C.
 • Polysaccharid er konjugeret til tetanustoksoid, som er adsorberet til aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i en sammenhængende periode på højst 9 mdr. ved stuetemperatur (under 25°C), og præparatet kan sættes tilbage i køleskab i denne periode.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 10 mikrogram/dosis 578261
0,5 ml
392,05
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...