Olmetec®

C09CA08
 
 
Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 20 mg eller 40 mg olmesartanmedoxomil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 10 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 20 mg 1 gang dgl., maksimalt 40 mg dgl.

Børn 6 -18 år 

 • Initialt 10 mg dgl. Dosis kan øges til 20 mg dgl. Herefter til:
  • Legemsvægt ≥ 35 kg: Maksimalt 40 mg dgl.
  • Legemsvægt < 35 kg: Maksimalt 20 mg dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 20 - 60 ml/min.: Maksimalt 20 mg dgl. pga. begrænset erfaring.
 • GFR < 20 ml/min.: Anbefales ikke pga. begrænset erfaring.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Moderat nedsat leverfunktion: Maksimalt 20 mg dgl.
 • Svær leverinsufficiens: Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Skal synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke tygges.
 • Bør ikke anvendes til børn < 1 år pga. manglende data.
 • Der er ingen anbefaling vedr. dosering til børn 1-5 år. Foreliggende data kan ses i Produktresume.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase
 • Biliær obstruktion
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller med nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati.
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmer.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Gastroenteritis, Kvalme.
Hoste, Perifere ødemer, Pharyngitis, Rhinitis.
Forhøjet serum-urat, Hypertriglyceridæmi.
Artritis, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Knoglesmerter, Rygsmerter, Smerter i thorax.
Hovedpine, Svimmelhed.
Infektion i nedre luftveje.
Forhøjet carbamid, Hæmaturi, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris.
Trombocytopeni.
Ansigtsødem.
Anafylaktisk reaktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Hyperkaliæmi.
Letargi.
Angioødem.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om svær, kronisk diarré med omfattende vægttab. Ved disse symptomer skal behandlingen seponeres, og hvis diarreen ikke forbedres i løbet af en uges tid, bør yderligere undersøgelser overvejes. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Samtidig brug af ACE-hæmmere eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.
 • Ved samtidig behandling med lithium kan serum-lithium øges, hvorfor kontrol af serum-lithium anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere

Se endvidere Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Olmesartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.   

Farmakokinetik

 • Prodrug.
 • Olmesartan frigøres ved enzymatisk hydrolyse under absorptionen fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 26%.
 • Plasmahalveringstid 10-15 timer.
 • 10-16% udskilles gennem nyrerne.
 • Udskilles endvidere med galden.
 • Virkningen indtræder i løbet af 2 uger og er maksimal efter ca. 8 uger.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 018311
28 stk.
180,55 12,90
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 018512
98 stk.
544,95 11,12
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 018586
28 stk.
219,95 7,86
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 018534
98 stk.
638,15 6,51
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 018446
28 stk.
258,15 4,61
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 018502
98 stk.
769,70 3,93

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Olmesartan medoxomil "Krka" KRKA, Olmesartanmedoxomil, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Olmesartan medoxomil "Krka" KRKA, Olmesartanmedoxomil, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Olmesartan medoxomil "Krka" KRKA, Olmesartanmedoxomil, filmovertrukne tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
C13
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
C 14
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
C 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 15
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...