Atarax®

N05BB01
 
 
Anxiolytikum af difenylmethangruppen.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg hydroxyzinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Angst og uro  

  

Voksne. Sædvanligvis 50 mg dgl. fordelt på 12,5 mg, 12,5 mg og 25 mg. Højst 100 mg dgl. 

  

Pruritus 

 • Voksne. Initialt 25 mg eventuelt suppleret med 25 mg 3-4 gange dgl. Højst 100 mg dgl.
 • Børn 1-6 år. 1-2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser.
 • Børn over 6 år. 2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser.

  

Bemærk: 

 • Anbefales ikke til ældre. Hvis nødvendigt gives halv dosis.
 • Højst 2 mg/kg legemsvægt i døgnet til børn under 40 kg
 • Ved nedsat leverfunktion gives 1/3 af normal dosis.
 • Nedsat dosis ved moderat og stærkt nedsat nyrefunktion.

Kontraindikationer

 • Porfyri
 • Forlænget QT-interval eller risikofaktorer for forlænget QT-interval (herunder samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Overfølsomhed over for andre piperazinderivater - bl.a. flere antihistaminer, antipsykotika og midler mod erektil dysfunktion.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Nedsat krampetærskel
 • Glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Demens
 • Urinretention
 • Nedsat gastro-intestinal motilitet
 • Hjertesygdom
 • Øget tendens til arytmier
 • Hypokaliæmi
 • Hypomagnesiæmi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Hovedpine, Sedation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Konfusion, Svimmelhed, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Hypotension.
Dyskinesier, Hallucinationer, Kramper.
Dermatitis.
Allergiske reaktioner.
Urinretention.
Akkommodationsbesvær.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Forlænget QT-interval, torsades de pointes og hepatitis er forekommet med ukendt hyppighed. 

Bivirkninger fra CNS ses hyppigere hos mindre børn. 

Interaktioner

 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotikaantipsykotikaantihistaminer samt opioider.
 • Alkohol bør undgås under behandlingen.
 • Kombinationen med andre lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet, bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx amiodaron, sotalol), visse makrolider (fx erythromycin) samt moxifloxacin. Se endvidere Antiarytmika.
 • Bør seponeres 5 dage før priktest eller metakolin provokationstest.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hydroxyzin er en H1-receptor antagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, også antikolinergisk samt sederende (og dermed også anxiolytisk) virkning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. cetirizin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 3-20 timer for hydroxyzin og 6,5-10 timer for cetirizin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 598104
25 stk. (blister)
45,20 5,42
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 094133
100 stk. (blister)
209,30 6,28
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 153042
100 stk. (blister)
215,75 6,47

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 10,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...