Noskapin "DAK"

R05DA07
 
 
Centralt virkende hostestillende middel. Virker ikke smertestillende, obstiperende, euforiserende eller respirationsdeprimerende.

Anvendelsesområder

Hostestillende, især ved tør hoste. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg (delekærv) noscapinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

  • Voksne. 25-50 mg 3 gange dgl. 
  • Børn over 2 år. 10-15 mg 2-3 gange dgl.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (inkl. angioødem, urticaria).

Interaktioner

Noscapin kan øge virkningen af warfarin gennem hæmning af CYP2C9 og CYP3A4.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 750 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Kliniske data for effekt på barnet savnes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Noskapin er en agonist til σ-receptorerne. Den hostestillinde virkning skyldes sandsynligvis den agonistiske virkning på disse receptorer. Der ses ingen analgetisk, obstiperende eller respirationsdeprimerende effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-1,5 timer.
  • Størstedelen af indgivet dosis bindes i vævene.
  • Metaboliseres næsten fuldstændigt.
  • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
  • Ca. 0,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 504454
20 stk. (blister)
53,60 15,90
(HA) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 474182
50 stk. (blister)
94,80 10,48

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juni 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...