Noskapin "DAK"

Udgået: 02.07.2018
R05DA07
 
 
Centralt virkende hostestillende middel. Virker ikke smertestillende, obstiperende, euforiserende eller respirationsdeprimerende.

Anvendelsesområder

Hostestillende, især ved tør hoste. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg (delekærv) noscapinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

  • Voksne. 25-50 mg 3 gange dgl. 
  • Børn over 2 år. 10-15 mg 2-3 gange dgl.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (inkl. angioødem, urticaria).

Interaktioner

Noscapin kan øge virkningen af warfarin gennem hæmning af CYP2C9 og CYP3A4.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 750 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Kliniske data for effekt på barnet savnes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Noskapin er en agonist til σ-receptorerne. Den hostestillinde virkning skyldes sandsynligvis den agonistiske virkning på disse receptorer. Der ses ingen analgetisk, obstiperende eller respirationsdeprimerende effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-1,5 timer.
  • Størstedelen af indgivet dosis bindes i vævene.
  • Metaboliseres næsten fuldstændigt.
  • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
  • Ca. 0,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 504454
20 stk. (blister)
Udgået 02-07-2018
(HA) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 474182
50 stk. (blister)
Udgået 02-07-2018

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. august 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...