Zantac®

A02BA02
 
 
Ventrikelsekretionshæmmende middel. Antihistaminikum med blokerende virkning på H2-receptorer.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 150 mg eller 300 mg ranitidinhydrochlorid.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg ranitidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ulcussygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 300 mg i døgnet, enten som 150 mg morgen og ved sengetid, eller som 300 mg ved sengetid. Behandlingsvarighed 4 uger, men forlænges, hvis symptomfrihed ikke er opnået, eller såret ikke er helet. Den terapeutiske gevinst kan øges ved fordobling af dosis til 300 mg 2 gange dgl. i 4 uger.
 • Børn 3-11 år > 30 kg. 2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. i 4 uger. Ved udebleven effekt kan dosis fordobles. Døgndosis bør ikke overstige 300 mg. Dosering til børn må kun ske efter lægens anvisning. Der er begrænset erfaring med behandling af børn.

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. Efter behov ved symptomer, højst 300 mg i døgnet. Længerevarende behandling er ofte nødvendig.
  Ved profylaktisk langtidsbehandling af ulcussygdom kan dosis reduceres, sædvanligvis til 150 mg ved sengetid.

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 300 mg ved sengetid i 12 dage i kombination med antibiotika.

 

Parenteralt 

 • Voksne. 50 mg langsomt i.v. injektion (over mindst 2 min.) eller som i.v. infusion (over 2 timer). Både infusion og injektion gives intermitterende hver 6.-8. time i doser på 50 mg.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Ved nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min.) bør dosis halveres.

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk: 

 • Brusetabletter skal opløses i et glas vand
 • Ældre: Dosis bør halveres.

Kontraindikationer

Brusetabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom). 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion
 • Nedsat leverfunktion
 • Ældre.

  

Natriumindhold 

 • 1 brusetablet (150 mg) indeholder 14,2 mmol natrium, som svarer til ca. 831 mg natriumchlorid.
 • 1 brusetablet (300 mg) indeholder eller 20,7 mmol natrium, som svarer til ca. 1,2 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Bronkospasme.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
AV-blok, Bradykardi, Vasculitis.
Knoglemarvsdepression.
Gynækomasti.
Artralgi.
Bevægeforstyrrelser, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Svimmelhed.
Alopeci, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion.
Impotens, Interstitiel nefritis.
Sløret syn.
Ikke kendt Dyspnø.

Interaktioner

 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og atazanavir, kan ændres.
 • Ranitidin kan nedsætte virkningen af fosamprenavir og glibenclamid.
 • Ranitidin kan øge virkningen af phenytoin og triazolam.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Selektiv, hurtigt virkende histamin H2-receptorantagonist, der blokerer histaminreceptorerne på parietalcellerne. Blokeringen medfører reduktion i mavesyresekretionen både mht. volumen og til syre- og pepsinindhold. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden efter oral indgift varierer fra 50% til 70%.
 • Der synes at være en førstepassage-metabolisme med begrænset kapacitet.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i ringe grad i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer. Hos patienter > 50 år er halveringstiden forlænget (3-4 timer), og plasma-clearance er reduceret, dels som følge af en aldersrelateret nedsat nyrefunktion, dels som følge af en aldersrelateret øget biotilgængelighed, som er uafhængig af en eventuel faldende nyrefunktion.
 • Udskilles for størstedelen uomdannet gennem nyrerne ved både glomerulær filtration og tubulær sekretion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • pH ca. 7

Håndtering 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
 • Koncentrat til infusionsvæske skal fortyndes i forholdet 1:10 - svarende til en slutkoncentration på 2,5 mg/ml.

Forligelighed ved infusion 

 • Koncentrat til infusionsvæske kan blandes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Appelsin : brusetabletter 150 mg, brusetabletter 300 mg
Grape : brusetabletter 150 mg, brusetabletter 300 mg
Andre:
Aspartam : brusetabletter 150 mg, brusetabletter 300 mg
Dinatriumphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Kaliumdihydrogenphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Natriumchlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) brusetabletter 150 mg 495259
30 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 150 mg 040360
60 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 300 mg 005225
15 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 300 mg  (Paranova Danmark) 062353
2 x 15 stk.
ikke fast pris
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 414078
5x2 ml ampuller
77,15 92,62

Foto og identifikation

Brusetabletter  150 mg

Præg:
LHK, GS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20 x 20
brusetabletter 150 mg
 
 
 

Brusetabletter  300 mg

Præg:
MJG, GS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 23 x 23
brusetabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...