Maxdosis som beslutningsstøtte

Revideret: 15.05.2019
Lotte Hedegaard (Forfatter),
Louise Thrane (Forfatter),

Definition af maxdosis

Maxdosis for et lægemiddelstof er en tærskelværdi, der defineres som den sædvanligvis højeste mængde af lægemiddelstoffet, der anvendes i klinisk praksis til en patient med en given alder, legemsvægt, legemsoverflade og nyrefunktion (GFR).  

Maxdosis er fastlagt ved systematisk gennemgang af præparater med relevante lægemiddelstoffer i pro.medicin.dk, suppleret med oplysninger fra relevante databaser og godkendt af en tilknyttet erfaren kliniker.  

 

Maxdosis er udarbejdet for: 

 • lægemiddelstoffer, der indgår i medicinpriser.dk
 • lægemiddelstoffer, der kun findes som SAD-præparater.

Undtagelser

Der er en række undtagelser, fx:  

 • diagnostika
 • dialyse- og hæmodialysevæsker
 • infusionsvæsker i ATC-gruppe B05 (undtagen kalium)
 • medicinsk gas
 • parenteral ernæring
 • stoffer med udelukkende lokal virkning
 • vacciner
 • stærke vitaminer og mineraler (Lægemiddelstyrelsens liste)
 • naturlægemidler (Lægemiddelstyrelsens liste).

 

Se en udførlig liste her

 

Der er fastlagt en maxdosis for hver enkelt administrationsvej svarende til de lægemiddelformer, der findes for aktuelle lægemiddelstoffer i medicinpriser.dk.  

Omregning og addering af doser

Modulet adderer alle patientens doser af et lægemiddelstof i indeværende døgn og fremkommer med en advarsel, hvis dosis overskrider maxdosis.  

 

Et princip om brug af faktorer til omregning af maxdosis for forskellige administrationsveje af et lægemiddelstof er udarbejdet. Faktoren for et lægemiddelstof til oral administration er altid defineret som 1,00, og faktorer for andre administrationsveje er beregnet i forhold til den orale maxdosis. Maxdosis modulet omregner alle doser for andre administrationsveje til orale doser vha. faktorerne for de andre administrationsveje.  

 

Modulet adderer derefter alle patientens doser, som kan omfatte en rigtig oral dosis og omregnede orale doser.  

Kilder

Som kilder ved fastlæggelse af maxdoser er anvendt: 

 • Pro.medicin.dk
 • Produktresumeer hos Lægemiddelstyrelsen
 • Produktresumeer hos EMA
 • Databasen Micromedex
 • Klinisk erfaring fra forfattere/referenter på pro.medicin.dk
 • Tilknyttet maxdosis-ekspert; en erfaren kliniker.

Opdateringer og ændringer

14.dages opdateringer fra medicinpriser.dk
Nye lægemiddelstoffer og administrationsveje indarbejdes i maxdosis, når de optages i medicinpriser.dk. 

 

Årlig revision
Forfatteres og referenters ændringer af dosering under den årlige revision af pro.medicin.dk kan medføre ændring i maxdosis.  

 

Andre ændringer
Når ændringer i produktresumeer, nationale behandlingsvejledninger o.a. medfører ændring af doseringsforslag på pro.medicin.dk, vurderes samtidig, om maxdosis skal justeres. 

 

Referencer

3800. pro.medicin.dk. http://pro.medicin.dk/. , (Lokaliseret 30. august 2018)
 
3802. Micromedex. https://www.micromedexsolutions.com. , (Lokaliseret 30. august 2018)
 
3803. Produktresumeer. http://www.produktresume.dk,http://www.ema.europa.eu, https://www.accessdata.fda.gov, https://www.medicines.org.uk. , (Lokaliseret 30. august 2018)
 
Gå til toppen af siden...