Funktionelle gastro-intestinale tilstande

Revideret: 23.11.2015

Funktionelle gastro-intestinale tilstande omfatter colon irritabile og funktionel dyspepsi, samt en række dårligt definerede lidelser med symptomer, som antages at stamme fra mave-tarmkanalen. For alle disse tilstande gælder, at diagnosen stilles klinisk, og at de ætiologiske og patofysiologiske forhold ikke er klarlagte. 

  

De hyppigste symptomer er abdominalsmerter eller abdominalt ubehag, afføringsforstyrrelser, oppustethed, kvalme og tidlig mæthedsfornemmelse. Almindeligvis opfattes symptomerne som forårsaget af forstyrrelser i mave-tarmkanalens motilitet, men selv i tilfælde, hvor forstyrret motilitet har kunnet påvises, er der en dårlig eller ingen korrelation til symptomernes art og sværhedsgrad. 

  

Colon irritabile

Colon irritabile (irritabel tyktarm) er den hyppigste mave-tarmlidelse med en prævalens i den voksne befolkning på 10-15%. Lidelsen er karakteriseret ved abdominalsmerter ledsaget af afføringsforstyrrelser. Diagnosen kan med rimelig sikkerhed stilles klinisk ved hjælp af de såkaldte Rom-kriterier hos patienter uden alarmsymptomer som vægttab, blod i afføringen og afvigende blodprøver (1619)

  

Rom III-kriterierne for colon irritabile: 

Symptomdebut for mindst 6 mdr. siden 

  • Kronisk eller recidiverende abdominalsmerter/ubehag mindst 3 dage om måneden de sidste 3 måneder ledsaget af mindst to af følgende:
    • Lindring ved defækation
    • Tilbagevenden af smerter ledsaget af ændringer i afføringens hyppighed
    • Tilbagevenden af smerter ledsaget af ændringer i afføringens form/konsistens.

Behandlingsvejledning

Det terapeutiske respons på medikamentel behandling er generelt dårligt, og der må lægges vægt på non-farmakologiske behandlingsprincipper som beroligelse og diætetisk vejledning(988)

 

De farmakologiske behandlingsmuligheder af colon irritabile er alene symptomatiske og kan rettes mod de dominerende symptomer: 

  

Medikamentel behandling af øvrige gastro-intestinale tilstande kan forsøges med: 

Effekten er generelt dårligt dokumenteret. 

Referencer

988. Ruepert L, Quartero AO, Meineche-Schmidt V et al. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21833945 (12. maj 2016)
 
1997. Quigley EMM, Tack J, Chey WD et al. Randomised clinical trials: linaclotide phase 3 studies in IBS-C - a prespecified further analysis based on European Medicines Agency-specified endpoints. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37:49-61, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116208 (12. maj 2016)
 
2721. Weinberg DS, Smalley W, Heidelbaugh JJ et al. American Gastroenterological Association Institute guideline on the pharmacological management of irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2014; 147:1146-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224526 (12. maj 2016)