α-blokerende midler mod prostatahyperplasi

C02CA, G04CA

Revideret: 27.02.2017

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Alfuzosin Alfuzosin "Orifarm"
Parallelimport
depottabletter 10 mg (Orifarm Generics) 30 stk. (blister) 1,48
Alfuzosin Alfuzosin "Orifarm"
Parallelimport
depottabletter 10 mg (Orifarm Generics) 90 stk. (blister) 0,89
Alfuzosin Alfuzosin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter 2,5 mg 90 stk. (blister) 6,58
Alfuzosin Alfuzosin "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 10 mg 30 stk. (blister) 1,33
Alfuzosin Alfuzosin "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 10 mg 90 stk. (blister) 0,41
Alfuzosin Alfuzosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 10 mg 30 stk. (blister) 1,18
Alfuzosin Alfuzosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 10 mg 100 stk. (blister) 0,38
Alfuzosin Alfuzosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter 10 mg 30 stk. (blister) 1,37
Alfuzosin Alfuzosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter 10 mg 90 stk. (blister) 0,89
Alfuzosin Alfuzosin "Teva"
TEVA
depottabletter 10 mg 90 stk. (blister) 0,41
Alfuzosin Bundisarin
Amneal
depottabletter 10 mg 30 stk. (blister) 7,23
Alfuzosin Bundisarin
Amneal
depottabletter 10 mg 90 stk. (blister) 9,19
Alfuzosin Prostazosin
TEVA
filmovertrukne tabletter 2,5 mg 30 stk. (blister) 11,98
Alfuzosin Prostazosin
TEVA
filmovertrukne tabletter 2,5 mg 90 stk. (blister) 6,19
Alfuzosin Xatral®
sanofi
filmovertrukne tabletter 2,5 mg 30 stk. 12,61
Alfuzosin Xatral®
sanofi
filmovertrukne tabletter 2,5 mg 90 stk. 12,67
Doxazosin Cardosin® Retard
Actavis
depottabletter 4 mg 30 stk. (blister)
Doxazosin Cardosin® Retard
Actavis
depottabletter 4 mg 100 stk. (blister) 0,94
Doxazosin Carduran® Retard
Pfizer
depottabletter 4 mg 100 stk. (blister) 6,63
Doxazosin Doxazosin "Orifarm"
Orifarm Generics
depottabletter 4 mg (Orifarm Generics) 98 stk. (blister) 0,84
Doxazosin Doxazosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 4 mg 30 stk. (blister) 1,14
Doxazosin Doxazosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 4 mg 100 stk. (blister) 0,98
Doxazosin Doxazosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 4 mg 100 stk. (blister) 0,86
Doxazosin Doxazosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter 4 mg 30 stk. (blister) 1,15
Doxazosin Doxazosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter 4 mg 100 stk. (blister) 0,89
Tamsulosin Miktosan®
Sandoz
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg 30 stk. (blister) 1,96
Tamsulosin Miktosan®
Sandoz
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg 100 stk. (blister) 1,54
Tamsulosin Omnic®
Astellas Pharma
hårde depotkapsler 0,4 mg 30 stk. 10,26
Tamsulosin Omnic®
Astellas Pharma
hårde depotkapsler 0,4 mg 90 stk. 8,90
Tamsulosin Omnistad
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg 30 stk. (blister) 1,60
Tamsulosin Omnistad
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg 90 stk. (blister) 1,01
Tamsulosin Omnistad
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg 100 stk. (blister) 0,89
Tamsulosin Tamsulosin "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg 30 stk. (blister) 1,62
Tamsulosin Tamsulosin "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg 100 stk. (blister) 0,80
Tamsulosin Tamsulosinhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
depotkapsler 0,4 mg (2care4) 30 stk. (blister) 4,30
Tamsulosin Tamsulosinhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
depotkapsler 0,4 mg (2care4) 90 stk. (blister) 0,99
Terazosin Hytrin
Parallelimport
tabletter 2 mg (EuroPharmaDK) 98 stk. (blister) 6,07
Terazosin Hytrin
Parallelimport
tabletter 2 mg (Orifarm) 98 stk. (blister) 6,17
Terazosin Hytrin
Parallelimport
tabletter 5 mg (Orifarm) 98 stk. (blister) 4,17
Terazosin Sinalfa®
AMCo Limited
tabletter 2 mg 28 stk. (blister) 9,12
Terazosin Sinalfa®
AMCo Limited
tabletter 2 mg 98 stk. (blister) 6,52
Terazosin Sinalfa®
AMCo Limited
tabletter 5 mg 98 stk. (blister)
 
 
Gå til toppen af siden...