Artemisiner

P01B

Revideret: 01.03.2017

Artemisiner er en gruppe af lægemidler med virkning mod malaria

Anvendelsesområder

Artemisininer er i dag førstevalg til behandling af al falciparum malaria hos ikke-gravide.
Behandling med artemisininer alene resulterer i helbredelse hos ca. 90% patienter med P. falciparum malaria. Behandling med et artemisinin skal altid kombineres med et andet malariamiddel. Kombinationspræparater er udviklet til oral brug fx i kombination med lumefantrin.
Der er rapporteret nedsat følsomhed over for artemisininer i Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos og Vietnam, men behandlingen anses fortsat for effektiv til patienter smittet i dette område.
Der findes forskellige artemisininderivater til intravenøs og intramuskulær administration, som suppositorier og tabletter, fx artemether, artesunat og dihydroartemisinin. 

Behandlingsvejledning

Artesunat anvendes i Danmark til behandling af kompliceret falciparum malaria, herunder infektioner, hvor der er organpåvirkning, eller hvor mere end 2% af erytrocytterne er inficerede. 

  

Artemether 20 mg/lumefantrin 120 mg kan anvendes til oral behandling af ukompliceret malaria eller afslutning af intravenøs behandling med artesunat.
Artemisininer anbefales ikke til børn under 5 kg. 

  

Artemether 20 mg/lumefantrin 120 mg (Riamet® fra Novartis) og Artesunat (Arinate® fra Dafra Pharma) er ikke markedsførte i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Doseringsforslag

Artesunat 

2,4 mg/kg legemsvægt i.v., som gentages efter 12 timer. Derefter 2,4 mg/kg legemsvægt dgl. i mindst 2 dage (i alt 4 doser). Ved fortsat alvorlig malaria kan behandlingen forlænges til 7 dage. 

Behandlingen kan kombineres med doxycyclin eller clindamycin og bør afsluttes med artemether/lumefantrin eller atovaquon/proguanil eller mefloquin

  

Artemether 20 mg/lumefantrine 120 mg 

Bør tages med et fedtholdigt måltid. 

  

Voksne og børn > 35 kg 

  • 4 tabletter efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer.


Børn 25-35 kg 

  • 3 tabletter efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer. 


Børn 15-25 kg 

  • 2 tabletter efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer.


Børn 5-15 kg 

  • 1 tablet efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved udtalt leverinsufficiens.

Bivirkninger

astro-intestinale gener, hudkløe, hududslæt, hovedpine og svimmelhed. Thrombocytopeni, neutropeni og forbigående elevation af leverenzymer er rapporteret. Risiko for QT-forlængelse. Overfølsomhedsreaktioner ses sjældent. Der er beskrevet transfusionskrævende hæmolyse hos op til 20% af patienter behandlet med intravenøst artesunat. Hæmolysen optræder op til 30 dage efter behandlingen, og det anbefales, at patienterne undersøges 2 gange om ugen for hæmolyse indtil 4 uger efter behandlingen, især patienter med initial parasitæmi >5%. 

Interaktioner

Ketoconazol, som er en CYP3A4-hæmmer, forlænger udskillelsen af artemisininer, men dette har næppe stor klinisk betydning. 

CYP2D6 hæmmes, og samtidig behandling med lægemidler, der metaboliseres af dette enzym og har snævert terapeutisk indeks, skal undgås. 

Hos patienter med kendt hjertesygdom bør anvendelse af intravenøs artesunate forudgås af ekg og ved påvisning af Qtc-forlængelse evt. under telemetri-overvågning. 

Farmakodynamik

Artemisininer er strukturelt ubeslægtede med andre malariamidler, men er såkaldte "endoperoxider", og virker sandsynligvis ved at hæmme malariaparasittens ATPase6. 

 

Virkningsspektrum
Artemisininer og artemisinin kombinationspræparater virker mod alle 5 malariaarter, men anvendes især i behandlingen af infektioner med P. falciparum.
Artemisininerne virker hurtigt på malariaparasitter og giver derfor et hurtigt fald i antallet af parasitter i blodet. Faldet i antal parasitter i blodet sker hurtigere end ved behandling med intravenøst quinin. Samtidig er tiden fra behandlingsstart, til patienten er feberfri, også reduceret sammenlignet med behandling med andre malariamidler. 

 
 
Gå til toppen af siden...