Anæstetika til universel anæstesi

N01A

Revideret: 01.03.2018

Anæstetika kan frembringe reversibel bevidstløshed og smertefrihed ved at påvirke forskellige transmittersystemer og ionkanaler i cerebrum. Virkningsmekanismen mht. hvordan de fremkalder anæstesi, er i det væsentligste ukendt. 

 

De sidste 15-20 år har dyreeksperimentelle undersøgelser omfattende talrige former for dyr (inklusiv primater), konsistent vist, at stort set samtlige de klinisk anvendte anæstesimidler er skadelige for den umodne og udviklende hjerne. Disse studier har samstemmende vist, at anæstesimidler bl.a. inducerer såkaldt apoptotisk neurodegeneration (DNA-programmeret celledød). Mange af disse studier har desuden kunne påvise efterfølgende neurokognitive funktionstab hos de eksponerede dyr. Hvorvidt disse fund har betydning for mennesker er endnu uafklaret, men der forskes ihærdigt på området i disse år (3184) (3383)

 

Amerikanske FDA udsendte den 14. december 2016 et statement angående brugen af anæstesimidler til gravide kvinder og småbørn, hvori de gjorde opmærksom på denne potentielle risiko, og desuden fremhævede, at risikoen synes størst ved længerevarende eksponeringer (> 3 timer) samt hos børn < 3 år (3185). Denne holdning deles i øjeblikket ikke af de anæstesiologiske selskaber i Europa, som fremhæver, det uheldige i at fokusere på hypotetiske risici primært baseret på dyrestudier, der endnu ikke er blevet bekræftet i humane studier (3186)

Referencer

3184. Hansen TG. Anesthesia-related neurotoxicity and the developing animal brain is not a significant problem in children. Paediatric Anaesthesia. 2015; 25:65-72, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pan.12548/abstract (Lokaliseret 14. juni 2017)

 

3185. FDA. FDA Drug Safety Communication: FDA review results in new warnings about using general anesthetics and sedation drugs in young children and pregnant women. , https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm532356.htm (Lokaliseret 15. juni 2017)

 

3186. Hansen TG. Use of anaesthetics in young children: Consensus statement of the European Society of Anaesthesiology, the European Society for Paediatric Anaesthesiology, the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology and the European Safe Tots Anaesthesia Research Initiative. Eur J Anaesthesiol. 2017; 34(6):327-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28459783 (Lokaliseret 16. juni 2017)

 

3383. Hansen TG, Engelhardt T. Long-term neurocognitive outcomes following surgery and anaesthesia in early life. Europepmc. 2018; , http://europepmc.org/abstract/med/29432291 (Lokaliseret 1. marts 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...