Midler mod håndeksem (retinoider)

D11AH

Revideret: 24.01.2017
Alitretinoin er et syntetisk derivat af vitamin A.

Anvendelsesområder

Svær kronisk håndeksem, hvor anden behandling ikke har vist effekt.
Patienter, hvor eksemet overvejende har hyperkeratotisk karakter, vil formentlig få en bedre effekt af behandlingen end patienter, hvor eksemet overvejende har pompholyx karakter. 

Behandlingsvejledning

Voksne. Alitretinoin gives som oral behandling 10-30 mg én gang dgl. Den anbefalede initialdosis er 30 mg. Dosisreduktion til 10 mg én gang daglig kan overvejes hos patienter, der får uacceptable bivirkninger ved højere doser. Studier med daglige doser på 10 mg og 30 mg viser, at begge doser fjerner eksemet. Dosis på 30 mg giver højere responsrate og en hurtigere virkning. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Alitretinoin er kontraindiceret ved stærkt nedsat lever- og/eller nyrefunktion. 

For yderligere information om kontraindikationer, se præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Alitretinoin Toctino
GSK Pharma
bløde kapsler  10 mg 30 stk. (blister)   290,02
Alitretinoin Toctino
GSK Pharma
bløde kapsler  30 mg 30 stk. (blister)   96,67
Alitretinoin Toctino
GSK Pharma
bløde kapsler  30 mg 30 stk. (blister)   96,67
 
 
Gå til toppen af siden...