β-blokkere med α-blokerende effekt

C07AG

Revideret: 24.02.2017

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter 6,25 mg 30 stk. (blister) 4,74
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter 6,25 mg 100 stk. (blister)
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter 12,5 mg 100 stk. (blister) 0,95
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. (blister) 0,66
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter 6,25 mg 30 stk. (blister) 14,47
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter 6,25 mg 100 stk. (blister) 9,22
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter 12,5 mg 30 stk. (blister) 4,12
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter 12,5 mg 100 stk. (blister) 0,92
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter 25 mg 30 stk. (blister) 2,26
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter 25 mg 100 stk. (blister) 0,60
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter 25 mg 100 stk. 0,64
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter 3,125 mg 30 stk. (blister) 19,70
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter 3,125 mg 100 stk. (blister)
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter 6,25 mg 30 stk. (blister) 7,01
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter 6,25 mg 100 stk. (blister) 9,14
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter 12,5 mg 100 stk. (blister) 1,48
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter 25 mg 100 stk. (blister) 0,58
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 3,125 mg 30 stk.( blister)
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 3,125 mg 30 stk. (blister) 19,70
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 6,25 mg 30 stk. (blister)
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 6,25 mg 30 stk. (blister) 6,91
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 6,25 mg 100 stk. (blister) 7,76
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 6,25 mg 100 stk. (blister)
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 12,5 mg 100 stk. (blister)
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 12,5 mg 100 stk. (blister) 1,44
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 25 mg 30 stk. (blister)
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 25 mg 30 stk. (blister) 2,13
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 25 mg 100 stk. (blister)
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter 25 mg 100 stk. (blister) 0,64
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter 3,125 mg 30 stk. (blister) 20,26
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter 3,125 mg 100 stk. (blister) 18,44
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter 6,25 mg 30 stk. (blister) 6,33
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter 12,5 mg 100 stk. (blister) 1,03
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter 25 mg 100 stk. (blister) 0,58
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter 100 mg 50 stk. (blister) 11,73
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter 100 mg 250 stk. 8,96
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter 200 mg 100 stk. 7,25
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter 200 mg 250 stk. 6,45
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 5 x 20 ml 700,12
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. 5 mg/ml (Orifarm) 5 x 20 ml (Orifarm) 694,66
 
 
Gå til toppen af siden...