β1-selektive β-blokkere

C07AB

Revideret: 24.02.2017

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter 25 mg (PharmaCoDane) 100 stk. (blister) 1,25
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter 50 mg (PharmaCoDane) 100 stk. (blister) 0,76
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter 100 mg (PharmaCoDane) 100 stk. (blister) 0,46
Atenolol Atenolol "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter 25 mg (Orifarm Generics) 100 stk. (blister) 1,08
Atenolol Atenolol "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter 100 mg (Orifarm Generics) 100 stk. (blister) 0,36
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter 25 mg 100 stk. (blister) 1,03
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter 50 mg 100 stk. (blister) 0,55
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,48
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. (blister) 1,07
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter 50 mg 100 stk. (blister). 0,56
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,70
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,69
Bisoprolol Bisoprolol "Actavis"
Actavis
tabletter 2,5 mg 30 stk. (blister) 4,33
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter 2,5 mg 30 stk. (blister) 3,82
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 2,38
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter 5 mg 100 stk. (blister) 1,18
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 0,37
Bisoprolol Bisoprolol "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter 2,5 mg (Orifarm Generics) 30 stk. (blister) 4,88
Bisoprolol Bisoprolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter 2,5 mg 30 stk. (blister)
Bisoprolol Bisoprolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 2,44
Bisoprolol Bisoprolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter 5 mg 100 stk. (blister) 0,83
Bisoprolol Bisoprolol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter 5 mg 100 stk. (blister) 0,71
Bisoprolol Bisoprolol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 0,46
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter 5 mg 100 stk. (blister) 0,73
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 0,43
Bisoprolol Bisoprolol "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 0,70
Bisoprolol Stromolol
Amneal Nordic
filmovertrukne tabletter 2,5 mg 30 stk. (blister) 3,86
Esmolol Brevibloc®
Baxter
injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 10ml 3.277,50
Esmolol Brevibloc®
Baxter
infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 250 ml. 2.188,10
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 10,67
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 25 mg 100 stk. (blister) 2,95
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 50 mg 30 stk. (blister) 5,47
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 50 mg 100 stk. (blister) 2,13
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 100 mg 30 stk. (blister) 4,70
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,94
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 200 mg 100 stk.(blister) 1,51
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter 50 mg 100 stk. 1,89
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter 100 mg 100 stk. 1,11
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter 50 mg (PharmaCoDane) 100 stk. (blister) 1,80
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter 100 mg (PharmaCoDane) 100 stk. (blister) 1,06
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 25 mg 100 stk. (blister) 3,12
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 50 mg 100 stk. (blister) 1,32
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,90
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 3,18
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter 50 mg 100 stk. 14,95
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter 100 mg 100 stk. 8,08
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter 200 mg 100 stk. 4,70
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 10,94
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 25 mg 100 stk 2,87
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 50 mg 30 stk. (blister) 5,47
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 50 mg 100 stk. 1,31
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 100 mg 100 stk. 0,70
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 200 mg 100 stk. 3,18
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 6,92
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 25 mg 100 stk. (blister) 3,00
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 50 mg 30 stk. (blister) 5,47
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 50 mg 100 stk. (blister) 1,37
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 100 mg 30 stk. (blister) 4,72
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,72
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 2,45
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 6,60
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter 25 mg 100 stk. 3,00
Metoprolol Seloken®
AstraZeneca
injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 5x5 ml 783,53
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 25 mg 100 stk. 11,63
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 50 mg 28 stk. (blister) 7,46
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 50 mg 100 stk. 6,67
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 100 mg 100 stk. 5,17
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 200 mg 100 stk. 3,95
Nebivolol Nebivolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 2,46
Nebivolol Nebivolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter 5 mg 100 stk. (blister) 1,56
 
 
Gå til toppen af siden...