β1-selektive β-blokkere

C07AB

Revideret: 24.02.2017

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   2,33
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,17
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,58
Atenolol Atenolol "Orifarm"
Orifarm Generics
Udgået 18.12.2017
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)  
Atenolol Atenolol "Orifarm"
Orifarm Generics
Udgået 18.12.2017
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)  
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   2,58
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,29
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,62
Bisoprolol Bisoprolol "Actavis"
Actavis
tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   4,33
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   3,60
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)  
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,12
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,68
Bisoprolol Bisoprolol "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   4,27
Bisoprolol Bisoprolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   4,32
Bisoprolol Bisoprolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,53
Bisoprolol Bisoprolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,83
Bisoprolol Bisoprolol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,73
Bisoprolol Bisoprolol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,42
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,63
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 120 stk. (blister)   0,96
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,70
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 120 stk. (blister)   0,33
Bisoprolol Bisoprolol "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,60
Bisoprolol Bisoprolol "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,35
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   10,66
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   4,25
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   5,47
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   2,09
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  100 mg 30 stk. (blister)   4,36
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,27
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  200 mg 100 stk.(blister)   0,59
Esmolol Brevibloc®
Baxter
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 10ml   3.274,75
Esmolol Brevibloc®
Baxter
infusionsvæske, opløsning  10 mg/ml 250 ml.   2.186,10
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter  50 mg 100 stk.   2,82
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter  100 mg 100 stk.   1,61
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   2,74
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,57
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   2,71
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,36
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,29
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   1,00
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter  50 mg 100 stk.   14,93
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter  100 mg 100 stk.   8,08
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter  200 mg 100 stk.   4,70
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   10,93
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  25 mg 100 stk   2,22
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   5,47
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  50 mg 100 stk.   1,30
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  100 mg 100 stk.   0,72
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  200 mg 100 stk.   3,15
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   6,56
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   2,86
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   5,47
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,30
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  100 mg 30 stk. (blister)   4,29
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,27
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   0,53
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)  
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter  25 mg 100 stk.   2,86
Nebivolol Nebivolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,46
Nebivolol Nebivolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,56
Metoprolol Seloken®
AstraZeneca
injektionsvæske, opl.  1 mg/ml 5x5 ml   782,93
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter  25 mg 100 stk.   11,62
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter  50 mg 28 stk. (blister)   7,45
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter  50 mg 100 stk.   6,67
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter  100 mg 100 stk.   5,16
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter  100 mg 98 stk. (blister)   4,63
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter  200 mg 100 stk.   3,95
Bisoprolol Stromolol
Amneal Nordic
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   3,74
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk. (blister)  
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  50 mg 100 stk. (blister).  
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,70
Atenolol Tenormin®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,69
 
 
Gå til toppen af siden...