København Sydhavnsapoteket

Borgbjergsvej 15
2450 København SV DK
Tlf: 33311650
Fax: 33311883
EDI: 5790000173327
Emailadresse: sydhavns@apoteket.dk