Niels Bilenberg
(Forfatter)

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark
Niels Bilenberg, Professor, overlæge, ph.d.
Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus
Psykiatrien i Region Syddanmark
Dannebrogsgade 3
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger