Bodil Steen Rasmussen
(Referent)

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Bodil Steen Rasmussen, Professor, overlæge, ph.d.
Anæstesi og intensiv afdeling
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger