Peter Born
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Peter Born, Overlæge
Børne- og Ungeafdelingen
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger