Mogens Pfeiffer Jensen
(Forfatter)

Dansk Reumatologisk Selskab
Mogens Pfeiffer Jensen, Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Reumatologisk afdeling U
Århus Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger