Ditte Trolle
(Referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Ditte Trolle, Overlæge
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger