Udgåede og ikke markedsførte præparater på medicin.dk

Revisionsdato: 07.05.2021
 

Medicin.dk indeholder alle lægemidler, der aktuelt er registreret til salg på det danske marked, og som ses i Medicinpriser, som Lægemiddelstyrelsen udgiver hver 14. dag.  


Lægemidler, man ikke finder på medicin.dk kan enten være: 

  • midlertidigt eller permanent udgået
  • ikke markedsført i danmark og/eller kræve specialtilladelse
  • frihandelsvarer og dermed ikke-lægemidler (fx myggebalsam m.m.)
  • naturlægemidler eller kosttilskud (fx vitaminer og mineraler).

 

Nedenfor ses en liste over de hyppigste søgninger på lægemidler, der ikke giver resultater på medicin.dk, enten fordi de er midlertidigt eller permanent udgået, eller fordi de ikke er markedsført/kræver specialtilladelse i danmark. 

 

I stedet henvises til relevante afsnit i medicin.dk, hvor der kan læses yderligere om indholdsstoffet og/eller den lægemiddelgruppe, som stoffet tilhører. 

 

Udgåede præparater er nævnt i medicin.dk i 26 uger. På medicinpriser.dk vises udgåede præparater i to år. 

 

Ikke-lægemidler og naturlægemidler/kosttilskud nævnes ikke nedenfor. Dog vil der ved søgning på meget efterspurgte frihandelsvarer eller naturlægemidler/kosttilskud om muligt blive henvist til et relevant afsnit på medicin.dk, hvor midlets anvendelsesområde mere generelt omtales. 

 

 

Hyppigst søgte lægemidler/indholdsstoffer, der ikke giver resultat på medicin.dk 

 

Søgeord  

Indholdsstof  

Årsag  

Relevante links i pro.medicin.dk  

Abalgin 

Dextropropoxyphen 

Udgået indholdsstof 

Se Rene agonister 

Acikure, 

Kuracid, 

Zantac 

Ranitidin 

Udgået indholdsstof 

Se Syrerelaterede sygdomme 

Aldactone 

Spironolacton 

Udgået præparat 

Se Kaliumbesparende diuretika 

Amias 

Candesartancilexetil 

Udgået præparat 

Se Angiotensin II-receptorblokkere 

Anartan Comp 

Losartan og hydrochlothiazid 

Udgået præparat 

Se Angiotensin II-receptorblokkere (ARB) og thiazider i kombination 

Anautin 

Dimenhydrinat 

Udgået præparat 

Se Midler mod transportsyge 

Apodorm 

Nitrazepam 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepiner (hypnotika) 

Aredia 

Pamidronat 

Udgået præparat 

Se Bisfosfonater (hypercalcæmi) 

Betapred 

Betamethason 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Glukokortikoider til systemisk brug
eller til lokalt brug 

Capoten 

Captopril 

Udgået præparat 

Se ACE-hæmmere 

Cepalux 

Tamsulosin 

Udgået præparat 

Se α-blokerende midler mod prostatahyperplasi 

Cimetidin 

Cimetidin 

Udgået indholdsstof 

Se Syrerelaterede sygdomme 

Catapresan® 

Clonidin 

Udgået præparat 

Se Forebyggelse af migræne 

Cordil 

Isosorbiddinitrat 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Nitrater med protraheret virkning 

Danol 

Danazol 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Endometriose 

Dantrium 

Dantrolen 

Udgået indholdsstof 

Se Malign hypertermi 

Dekristol 

Cholecalciferol
(vitamin D3

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Vitamin D og analoger 

Didronate 

Etidronat 

Udgået indholdsstof 

Se Bisfosfonater (osteoporose) 

Dimitone 

Carvedilol 

Udgået præparat 

Se β-blokkere med α-blokerende effekt 

Dormicum 

Midazolam 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Benzodiazepiner (hypnotika) 

Ekvacillin 

Cloxacillin 

Udgået indholdsstof 

Se Penicilliner (β-laktamantibiotika) 

Epaxal 

Hepatitis A-virusantigen 

Udgået præparat 

Se Vacciner, der fortrinsvis anvendes til voksne 

Emconcor 

Bisoprololfumerat 

Udgået præparat 

Se β1-selektive β-blokkere 

Eremfat 

Rifampicin 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Rifamyciner 

Evorel 

Estradiol 

Udgået præparat 

Se Transdermale østrogener 

Famotidin 

Famotidin 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Syrerelaterede sygdomme 

Femanest 

Estradiol 

Udgået præparat 

Se Orale østrogener 

Flemoxin 

Amoxicillin 

Udgået præparat 

Se Penicilliner med virkning også på gramnegative stave
(β-laktamantibiotika) 

Haldol 

Haloperidol 

Udgået præparat 

Se Lavdosis antipsykotika 

Hexokain 

Chlorhexidin 

Benzocain 

Udgået præparat 

Se Mund-, svælg- og halsmidler 

Idotyl 

Acetylsalicylsyre 

Udgået præparat 

Se Acetylsalicylsyre 

Lanexat 

Flumazenil 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende
midler (forgiftninger

Levaxin 

Levothyroxin 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Thyroideahormoner 

Lindynette 

Gestoden og ethinylestradiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Malonetta 

Levonorgestrel og ethinylestradiol 

Udgået præparat 

Se 2. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Mepyramin 

Mepyramin 

Udgået præparat. Frihandelsvare 

Se Lokalbedøvende hudmidler 

Midotens 

Lacidipin 

Udgået præparat 

Se Calciumantagonister 

Milligest 

Gestoden og ethinylestratiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Milvane 

Gestoden og ethinylestratiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Mylicon 

Dimeticon 

Udgået præparat 

Se Skumdæmpende midler 

Narcanti 

Naloxon 

Udgået præparat 

Se Naloxon (antidoter) 

Naropin 

Ropivacain 

Udgået præparat 

Se Lokalanalgetika uden vasokonstriktor 

Nepresol 

Dihydralazinmesilat 

Udgået indholdsstof 

Se Hydralazin (hypertension) 

Nimadorm 

Zolpidem 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepinlignende midler 

Nipride 

Natriumnitroprussid 

Udgået indholdsstof 

Se under forgiftning ved Ergokoffin® 

Noskapin 

Noscapin 

Udgået indholdsstof 

Se Opioider (hostemidler) 

Novynette 

Desogestrel og ethinylestradiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Nuelin 

Theophyllin 

Udgået præparat 

Se Theophyllin og derivater 

Orudis 

Ketoprofen 

Udgået indholdsstof 

Se NSAID 

Peratsin  

Perfenazin  

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Klassifikation af antipsykotika 

Petidin 

Pethidin 

Udgået indholdsstof 

Opioid. Se Rene agonister 

Primaxin 

Imipenem 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Carbapenemer (β-laktamantibiotika) 

Refobacin 

Gentamicin 

Præparat ikke markedsført i DK Knogleimplantat 

Se Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner 

Rohypnol 

Flunitrazepam 

Udgået indholdsstof 

Se Benzodiazepiner (hypnotika) 

Røde morfindråber 

Morphin 

Gammelt præparat 

Se Oramorph® 

Semap 

Penfluridol 

Udgået indholdsstof 

Se Antispykotika 

Teveten 

Eprosartan 

Udgået indholdsstof 

Se Angiotensin II-receptorblokkere 

Tienam 

Cilastatin og imipenem 

Udgåede indholdsstoffer 

Se Carbapenemer (β-laktamantibiotika) 

Tylenol 

Paracetamol 

Præparat ikke markedsført i DK. 

Visse formuleringer indeholder yderligere indholdsstoffer 

Se Paracetamol 

Valium 

Diazepam 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) 

Vogalene 

Metopimazin 

Udgået indholdsstof 

Se Motilitetsstimulerende midler (kvalme og opkastning) 

Xipamid 

Xipamid 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Thiazid-lignende stof. Se Diuretika 

 

Listen opdateres løbende. Seneste revision januar 2021.