Udgåede og ikke markedsførte præparater i pro.medicin.dk

Revisionsdato: 20.03.2020
 

Pro.medicin.dk indeholder alle lægemidler, der aktuelt er registreret til salg på det danske marked, og som ses i Medicinpriser, som Lægemiddelstyrelsen udgiver hver 14. dag.  


Lægemidler, man ikke finder på pro.medicin.dk kan enten være: 

  • midlertidigt eller permanent udgået
  • ikke markedsført i danmark og/eller kræve specialtilladelse
  • frihandelsvarer og dermed ikke-lægemidler (fx myggebalsam m.m.)
  • naturlægemidler eller kosttilskud (fx vitaminer og mineraler).

 

Nedenfor ses en liste over de hyppigste søgninger på lægemidler, der ikke giver resultater i pro.medicin, enten fordi de er midlertidigt eller permanent udgået, eller fordi de ikke er markedsført/kræver specialtilladelse i danmark. 

 

I stedet henvises til relevante afsnit i pro.medicin.dk, hvor der kan læses yderligere om indholdsstoffet og/eller den lægemiddelgruppe, som stoffet tilhører. 

 

Udgåede præparater er nævnt i pro.medicin.dk i 26 uger. På medicinpriser.dk vises udgåede præparater i to år. 

 

Ikke-lægemidler og naturlægemidler/kosttilskud nævnes ikke nedenfor. Dog vil der ved søgning på meget efterspurgte frihandelsvarer eller naturlægemidler/kosttilskud om muligt blive henvist til et relevant afsnit på pro.medicin.dk, hvor midlets anvendelsesområde mere generelt omtales. 

 

 

Hyppigst søgte lægemidler/indholdsstoffer, der ikke giver resultat på pro.medicin.dk 

 

Søgeord  

Indholdsstof  

Årsag  

Relevante links i pro.medicin.dk  

Abalgin 

Dextropropoxyphen 

Udgået indholdsstof 

Se Rene agonister 

Acikure, 

Kuracid, 

Zantac 

Ranitidin 

Udgået indholdsstof 

Se Syrerelaterede sygdomme 

Aldactone 

Spironolacton 

Udgået præparat 

Se Kaliumbesparende diuretika 

Amias 

Candesartancilexetil 

Udgået præparat 

Se Angiotensin II-receptorblokkere 

Anartan Comp 

Losartan og hydrochlothiazid 

Udgået præparat 

Se Angiotensin II-receptorblokkere og thiazider i kombination 

Anautin 

Dimenhydrinat 

Udgået præparat 

Se Midler mod transportsyge 

Apodorm 

Nitrazepam 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepiner (hypnotika) 

Aredia 

Pamidronat 

Udgået præparat 

Se Bisfosfonater (hypercalcæmi) 

Betapred 

Betamethason 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Glukokortikoider til systemisk brug
eller til lokalt brug 

Capoten 

Captopril 

Udgået præparat 

Se ACE-hæmmere 

Cepalux 

Tamsulosin 

Udgået præparat 

Se α-blokerende midler mod prostatahyperplasi 

Cimetidin 

Cimetidin 

Udgået indholdsstof 

Se Syrerelaterede sygdomme 

Cordil 

Isosorbiddinitrat 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Nitrater med protraheret virkning 

Danol 

Danazol 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Endometriose 

Dantrium 

Dantrolen 

Udgået indholdsstof. 

Se Malign hypertermi 

Dekristol 

Cholecalciferol
(vitamin D3

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Vitamin D og analoger 

Didronate 

Etidronat 

Udgået indholdsstof 

Se Bisfosfonater (osteoporose) 

Dimitone 

Carvedilol 

Udgået præparat 

Se β-blokkere med α-blokerende effekt 

Dormicum 

Midazolam 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Benzodiazepiner (hypnotika) 

Ekvacillin 

Cloxacillin 

Udgået indholdsstof 

Se Penicilliner (β-laktamantibiotika) 

Epaxal 

Hepatitis A-virusantigen 

Udgået præparat 

Se Vacciner, der fortrinsvis anvendes til voksne 

Emconcor 

Bisoprololfumerat 

Udgået præparat 

Se β1-selektive β-blokkere 

Epistatus 

Midazolam 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Benzodiazepiner (epilepsi) 

Eremfat 

Rifampicin 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Rifamyciner

Evorel 

Estradiol 

Udgået præparat 

Se Transdermale østrogener 

Famotidin 

Famotidin 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Syrerelaterede sygdomme 

Femanest 

Estradiol 

Udgået præparat 

Se Orale østrogener 

Flemoxin 

Amoxicillin 

Udgået præparat 

Se Penicilliner med virkning også på gramnegative stave
(β-laktamantibiotika) 

Idotyl 

Acetylsalicylsyre 

Udgået præparat 

Se Acetylsalicylsyre 

Kolkicin Dak 

Colchicin 

Udgået præparat 

Se Colchicin 

Lanexat 

Flumazenil 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende
midler (forgiftninger

Levaxin 

Levothyroxin 

Præparat ikke markedsført i DK 

Se Thyroideahormoner 

Lindynette 

Gestoden og ethinylestradiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Malonetta 

Levonorgestrel og ethinylestradiol 

Udgået præparat 

Se 2. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Mepyramin 

Mepyramin 

Udgået præparat. Frihandelsvare 

Se Lokalbedøvende hudmidler 

Midotens 

Lacidipin 

Udgået præparat 

Se Calciumantagonister 

Milligest 

Gestoden og ethinylestratiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Milvane 

Gestoden og ethinylestratiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Mylicon 

Dimeticon 

Udgået præparat 

Se Skumdæmpende midler 

Narcanti 

Naloxon 

Udgået præparat 

Se Naloxon (antidoter) 

Naropin 

Ropivacain 

Udgået præparat 

Se Lokalanalgetika uden vasokonstriktor 

Nepresol 

Dihydralazinmesilat 

Udgået indholdsstof 

Se Hydralazin (hypertension) 

Nimadorm 

Zolpidem 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepinlignende midler 

Nipride 

Natriumnitroprussid 

Udgået indholdsstof 

Se under forgiftning ved Ergokoffin® 

Nuelin 

Theophyllin 

Udgået præparat 

Se Theophyllin og derivater 

Novynette 

Desogestrel og ethinylestradiol 

Udgået præparat 

Se 3. generations gestagen og ethinylestradiol (hormonale kontraceptiva) 

Orudis 

Ketoprofen 

Udgået indholdsstof 

Se NSAID 

Peratsin  

Perfenazin  

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Klassifikation af antipsykotika 

Primaxin 

Imipenem 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Carbapenemer (β-laktamantibiotika) 

Refobacin 

Gentamicin 

Præparat ikke markedsført i DK. Knogleimplantat 

Se Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner 

Rohypnol 

Flunitrazepam 

Udgået indholdsstof 

Se Benzodiazepiner (hypnotika) 

Røde morfindråber 

Morphin 

Gammelt præparat 

Kan fremstilles magistrelt. 

Semap 

Penfluridol 

Udgået indholdsstof 

Se Antispykotika 

Simdax 

Levosimendan 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Se Kardiogent shock (shockbehandling) 

Spektramox 

Amoxicillin og clavulansyre 

Udgået præparat 

Se Penicilliner med virkning også på gramnegative stave
(β-laktamantibiotika) 

Teveten 

Eprosartan 

Udgået indholdsstof 

Se Angiotensin II-receptorblokkere 

Tienam 

Cilastatin og imipenem 

Udgåede indholdsstoffer 

Se Carbapenemer (β-laktamantibiotika) 

Valium 

Diazepam 

Udgået præparat 

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) 

Vogalene 

Metopimazin 

Udgået indholdsstof 

Se Motilitetsstimulerende midler (kvalme og opkastning) 

Xipamid 

Xipamid 

Indholdsstof ikke markedsført i DK 

Thiazid-lignende stof. Se Diuretika 

 

Listen opdateres løbende. Seneste revision april 2018.