Ansøgning om udleveringstilladelse af ikke markedsførte præparater

Revisionsdato: 07.03.2023
I særlige tilfælde - og i begrænset omfang - kan man få udleveret medicin, der ikke er markedsført i Danmark. Det kræver en udleveringstilladelse til medicinen.

Hvem kan ansøge? 

Læger, dyrlæger og tandlæger kan søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelser til lægemidler til mennesker eller dyr via et særligt ansøgningsskema.  

 

Man skal selv give apoteket besked, når svaret på ansøgningen foreligger, ved at lægge en kopi af udleveringstilladelsen ved recepten. 

 

Ansøg her:
Ansøgningsskemaet og vejledning til hvordan det udfyldes, finder du her: Lægemiddelstyrelsen (Udleveringstilladelse)

 

Har du en digital signatur (fx en medarbejdersignatur), kan du sende ansøgningsskemaet til Lægemiddelstyrelsen til: udleveringstilladelser@dkma.dk.